Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č. 9/2018 se Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018

Vyvěšeno: 23.04.2018
Sňato: 23.04.2021