Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č. 11/2018 se Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018

Vyvěšeno: 21.09.2018
Sňato: 21.09.2021