veřejné vyhlášky

Od: 01.02.2018
Do: 05.03.2018
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického kraje Ikona dokumentuIkona dokumentu
Od: 18.12.2017
Do: 02.01.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - bobr evropský Ikona dokumentu
Od: 25.09.2017
Do: 10.10.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v ka ... Ikona dokumentu
Od: 14.09.2017
Do: 31.03.2018
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Ikona dokumentu
Od: 11.05.2017
Do: 26.05.2017
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam č.j. MěÚ/17 ... Ikona dokumentu
Od: 11.05.2017
Do: 25.05.2017
Veřejná vyhláška -změna územního plánu obce Velké Opatovice Ikona dokumentu
Od: 25.04.2017
Do: 30.05.2017
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017 Ikona dokumentu
Od: 30.03.2017
Do: 29.04.2017
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Ikona dokumentu
Od: 07.02.2017
Do: 23.02.2017
Oznámení o termínu sčítání zvěře v roce 2017 Ikona dokumentu
Od: 16.01.2017
Do: 14.03.2017
Veřejná vyhláškaOznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Ikona dokumentu