Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - Změna č. 2 územního plánu Kladky

Vyvěšeno: 09.10.2019
Sňato: 24.10.2019