Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - veřejné projednávání návrhu změny č. 2 Územního plánu obce Kladky

Vyvěšeno: 05.08.2019
Sňato: 20.08.2019