Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - veřejné projednávání návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Jaroměřice

Vyvěšeno: 22.10.2018
Sňato: 28.11.2018