Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - Stavební povolení ke stavbě Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100

Vyvěšeno: 01.07.2019
Sňato: 16.07.2019