Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - stavební povolení - Infrastruktura pro rodinné domy v lokalitě Za Tvrzí II - vodovod a kanalizace

Vyvěšeno: 10.09.2020
Sňato: 26.09.2020