Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - oznámení vydání změny č. 1 Územního plánu obce Jaroměřice

Vyvěšeno: 12.02.2019
Sňato: 27.02.2019