Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice

Vyvěšeno: 31.05.2019
Sňato: 11.06.2019