Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Vyvěšeno: 21.06.2019
Sňato: 06.07.2019