Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Šubířov - aktualizace

Vyvěšeno: 10.06.2020
Sňato: 26.06.2020

Veřejná vyhláška Návrh zadání územního plánu Šubířov - aktualizace