Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 03.12.2019
Sňato: 24.01.2020