Zobrazení příspěvku na úřední desce

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků v ochranném pásmu vedení vysokého napětí

Vyvěšeno: 01.02.2019
Sňato: 15.12.2019

Upozornění Oznámení o odstraňování a okleštění stromoví