Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení vlastníkům lesa s výměrou do 50 ha - změna odborného lesního hospodáře

Vyvěšeno: 08.10.2019
Sňato: 08.11.2019