Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním

Vyvěšeno: 25.04.2018
Sňato: 04.06.2018