Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky

Vyvěšeno: 07.12.2017
Sňato: 22.12.2017