Zobrazení příspěvku na úřední desce

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy na roky 2022-2023

Vyvěšeno: 01.11.2020
Sňato: 14.12.2020