Zobrazení příspěvku na úřední desce

Dražebvní vyhláška - pozemek st. 74/2 v k.ú. Jaroměřice

Vyvěšeno: 31.01.2019
Sňato: 03.04.2019