Zobrazení příspěvku na úřední desce

Dražební vyhláška proti povinnému: J. Gembický

Vyvěšeno: 07.11.2018
Sňato: 06.12.2018