Zobrazení příspěvku na úřední desce

ČEPS - Upozornění vlastníků a uživatelů pozemků - odstranění a okleštění stromoví pod energovodem

Vyvěšeno: 18.12.2017
Sňato: 31.01.2018