Aktuálně vyvěšeno

«123»1 - 15 z 33
Od: 25.05.2020
Do: 09.06.2020
DSO TSMH - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Ikona dokumentu
Od: 25.05.2020
Do: 09.06.2020
DSO TSMH - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Ikona dokumentu
Od: 21.05.2020
Do: 08.06.2020
Závěrečný účet obce Jaroměřice za rok 2019 Ikona dokumentu
Od: 21.05.2020
Do: 08.06.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice za rok 2019 Ikona dokumentu
Od: 21.05.2020
Do: 08.06.2020
Rozvaha obce Jaroměřice za rok 2019 Ikona dokumentu
Od: 21.05.2020
Do: 08.06.2020
Výkaz zisku a ztrát za 2019 - obec Jaroměřice Ikona dokumentu
Od: 21.05.2020
Do: 08.06.2020
Rozvaha Základní školy a mateřské školy Jaroměřice za rok 2019 Ikona dokumentu
Od: 21.05.2020
Do: 08.06.2020
Výkaz zisku a ztrát za rok 2019 - Základní škola a mateřská škola Jaroměřice
Od: 21.05.2020
Do: 08.06.2020
Inventarizační zpráva za rok 2019 Ikona dokumentu
Od: 12.05.2020
Do: 15.06.2020
VHOS - kalkulace ceny stočného za kalendářní rok 2019 a dosažení skutečnosti v témže roce Ikona dokumentu
Od: 06.05.2020
Do: 06.07.2020
SPÚ ČR - nabídka pozemků k pronájmu Ikona dokumentu
Od: 06.05.2020
Do: 11.06.2020
Dražební vyhláška proti povinnému: Jindřich Kuba Ikona dokumentu
Od: 14.04.2020
Do: 14.04.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 11/2020 se Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná o poskytnut ... Ikona dokumentu
Od: 10.03.2020
Do: 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 Ikona dokumentu
Od: 03.03.2020
Do: 31.08.2021
Výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci pozemků v katastrálním území Jaroměřice Ikona dokumentu
«123»1 - 15 z 33