Domovní odpad

Svoz komunálního odpadu občanů je smluvně zajištěn prostřednictvím firmy SUEZ Boskovice. Svoz je čtrnáctidenní a v roce 2018 probíhá každý lichý týden vždy ve čtvrtek. Případné reklamace nevyvezených nádob přijímá dispečer firmy SUEZ Boskovice.

Tříděný odpad

Obec je zapojena do kolektivního systému společností ASEKOL, EKO-KOM, EKOLAMP, ECOBAT, ELEKTROWIN a REMAT. V obci se separují následující komodity: papír, plast, sklo, kovy, jedlé oleje, bioodpad, nápojové kartony a textil. Kontejnery na tříděný odpad jsou rozmístěny v obci v 8 lokalitách (hnízdech):
před prodejnou COOP Jednota - papír, plast, sklo, nápojový karton, kovy, jedlé oleje a textil
Pila – sklo, plast, papír 
Nadevsí sídliště u horní bytovky – sklo, plast
Nadevsí zastávka – plast, papír
Nový Dvůr zastávka – sklo, plast, papír, kovy, textil 
Dolní kout – sklo, plast. papír


Základní škola – papír, plast
Račany - papír, plast, skloPytlový sběr tříděných odpadů   "dům od domu"

Svoz pytlů s tříděnými odpady "dům od domu" - papír, plast, PET lahve, nápojové kartony a drobný kov bude probíhat podle svozového kalendáře:

30. ledna 31. července
27. února 28. srpna
27. března 25. září
24. dubna 30. října
29. května 27. listopadu
36. června 18. prosince

 

Další místa zpětného odběru


Na Centru života a podnikání č.p. 200 ve vstupní hale můžete odevzdat do kontejnerů drobné vyřazené elektrozařízení. V základní škole a prodejně potravin pak je možné uložit vybité baterie.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr najdete na adrese Jaroměřice 477,       49,6278533N, 16,7508700E

Provozní doba:
středa  od 15 do 17 hodin
sobota od 09 do 11 hodin

Odpovědná osoba:
Jakub Filip, telefon 605 376 085
Drahoš Kovář, telefon 774 086 381


Na sběrné dvoře můžete odevzdat:
papír
plast
PET lahve
nápojové katrony
kovy
sklo včetně tabulového skla
jedlé oleje
objemný odpad
nebezpečný odpad
vyřazené elektrozařízení - televize, monitory, bílou elektroniku, drobné elektro
úsporné žárovky a zářivky
biologicky rozložitelný odpad

 

 Galerie fotografií