Pytlový sběr tříděných odpadů   "dům od domu" pro rok 2020

Svoz pytlů s tříděnými odpady "dům od domu" - papír, plast, PET lahve, nápojové kartony a drobný kov bude v 1. pololetí 2020 probíhat podle svozového kalendáře pro rok 2020 vždy poslední úterý v měsíci. Ve 2. pololetí dostanou domácnosti popelnice na tříděný odpad - papír, plast a svoz bude probíhat přímo od domu dle svozového kalendáře, který bude včas zveřejněn.

Perníková popelnice 2018 aneb třídění odpadu přináší své ovoce

Soutěž obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů každoročně vyhlašuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. společně s Pardubickým krajem. Pořadí obcí je výsledkem celoročního sběru tříděného odpadu, respektive množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele za celý rok 2018. V tomto roce obce soutěžily už po dvanácté a byly rozděleny do tří kategorií podle počtu obyvatel. Naše obec v kategorii od 301 do 2 000 obyvatel obsadila 3. místo za obcí Čeperka a městem Seč. Poděkování patří všem aktivně zapojeným občanům i zaměstnancům obce, kteří se o tříděný odpad starají.
V příštím roce bychom rádi občanům ještě zjednodušili třídění odpadů zavedením systému door-to-door, což znamená, že každé popisné číslo dostane přímo domů popelnice na plast, papír a bioodpad. Pokud budeme úspěšní v žádosti o dotaci, mohli by občané takto třídit již o prázdninách příštího roku.

Mgr. Iveta Glocová

 

Domovní odpad

Svoz komunálního odpadu občanů je smluvně zajištěn prostřednictvím firmy SUEZ Boskovice. Svoz je čtrnáctidenní a v roce 2019 probíhá každý lichý týden vždy ve čtvrtek. Případné reklamace nevyvezených nádob přijímá dispečer firmy SUEZ Boskovice.

Tříděný odpad

Obec je zapojena do kolektivního systému společností ASEKOL, EKO-KOM, EKOLAMP, ECOBAT, ELEKTROWIN a REMAT. V obci se separují následující komodity: papír, plast, sklo, kovy, jedlé oleje, bioodpad, nápojové kartony a textil. Kontejnery na tříděný odpad jsou rozmístěny v obci v 8 lokalitách (hnízdech):
před prodejnou COOP Jednota - papír, plast, sklo, nápojový karton, kovy, jedlé oleje a textil
Pila – sklo, plast, papír 
Nadevsí sídliště u horní bytovky – sklo, plast
Nadevsí zastávka – plast, papír
Nový Dvůr zastávka – sklo, plast, papír, kovy, textil 
Dolní kout – sklo, plast. papír
Základní škola – papír, plast
Račany - papír, plast, skloPytlový sběr tříděných odpadů   "dům od domu" pro rok 2019

Svoz pytlů s tříděnými odpady "dům od domu" - papír, plast, PET lahve, nápojové kartony a drobný kov bude probíhat podle svozového kalendáře pro rok 2019 vždy poslední úterý v měsíci mimo prosinec 2019:

29. ledna 30. července
26. února 27. srpna
26. března 24. září
30. dubna 29. října
28. května 26. listopadu
25. června 17. prosince

 

Další místa zpětného odběru


Na Centru života a podnikání č.p. 200 ve vstupní hale můžete odevzdat do kontejnerů drobné vyřazené elektrozařízení. V základní škole a prodejně potravin pak je možné uložit vybité baterie.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr najdete na adrese Jaroměřice 477,       49,6278533N, 16,7508700E

Provozní doba:
středa  od 15 do 17 hodin
sobota od 09 do 11 hodin

Odpovědná osoba:
Jakub Filip, telefon 605 376 085
Drahoš Kovář, telefon 774 086 381


Na sběrné dvoře můžete odevzdat:
papír
plast
PET lahve
nápojové katrony
kovy
sklo včetně tabulového skla
jedlé oleje
objemný odpad
nebezpečný odpad
vyřazené elektrozařízení - televize, monitory, bílou elektroniku, drobné elektro
úsporné žárovky a zářivky
biologicky rozložitelný odpad

 

 Galerie fotografií