Domovní odpad

Svoz komunálního odpadu občanů je smluvně zajištěn prostřednictvím firmy SITA CZ Boskovice. Svoz je čtrnáctidenní a probíhá každý sudý týden vždy ve čtvrtek. Případné reklamace nevyvezených nádob přijímá dispečer firmy SITA pan Petr Lorenc, telefon

Tříděný odpad

Obec je zapojena do kolektivního systému společností ASEKOL, EKO-KOM, EKOLAMP, ECOBAT, ELEKTROWIN a REMAT. V obci se separují následující komodity: papír, plast sklo, kovy, jedlé oleje, bioodpad, nápojové kartony a textil. Kontejnery na tříděný odpad jsou rozmístěny v obci v 7 lokalitách (hnízdech):
před prodejnou COOP Jednota - papír, plast, nápojový karton, kovy, jedlé oleje a textil
Pila – sklo, plast
Nadevsí sídliště u horní bytovky – sklo, plast
Nadevsí zastávka – plast, papír
Nový Dvůr zastávka – sklo, plast, papír, kovy
Dolní kout – sklo, plast
Základní škola – papír
Račany - papír, plast, sklo

 

Další místa zpětného odběru


Na Centru života a podnikání č.p. 200 ve vstupní hale můžete odevzdat do kontejnerů drobné vyřazené elektrozařízení. V základní škole a prodejně potravin pak je možné uložit vybité baterie.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr najdete na adrese Jaroměřice 477,       49,6278533N, 16,7508700E

Provozní doba:
středa  od 15 do 17 hodin
sobota od 09 do 11 hodin

Odpovědná osoba:
Jakub Filip, telefon 605 376 085
Luděk Knoll, telefon 723 987 970

 

 Galerie fotografií