Evidenci Obecně závazných vyhlášek naleznete zde.


Platné vyhlášky


OZV 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů

OZV 1/2016
pořární řád


OZV 2/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jaroměřice

OZV 3/2014 o zákazu konzumace  alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

OZV 1/2012 kterou se ruší OZV 3/2004 o poplatcích za provozovaný výherní hrací automat

OZV 2/2003 o místním poplatku


Soubory ke stažení

  evidence vyhlášek (47.6 kB)