Sluneční hodiny

Troje hodiny na plechových deskách podle Ing. Příhody

Podle údajů z původních stránek se jedná o sluneční hodiny o rozměrech 0,6 m, které vyhotovil p. Hartl.