Nová sportovní hala

Myšlenka vybudovat v obci tělocvičnu, která by sloužila široké veřejnosti, není zdaleka tak nová, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pamětníci vzpomínají, že už v šedesátých letech padly první úvahy. Tehdy ale společenské klima těmto myšlenkám nepopřálo dostatek prostoru.

Doba se změnila a venkov se snaží přiblížit podmínkám měst a zajistit svým občanům rovnocenné podmínky v oblasti služeb i v možnostech, jak trávit volný čas.

Díky úsilí minulého zastupitelstva obce a politiků se podařilo protlačit záměr výstavby nové sportovní haly až do státního rozpočtu. A tak Jaroměřice ukously ze státních investic sumu 16,8 mil. Kč, sami se pak podílely částkou přibližně 6 mil. Kč.

Po půlroční „papírové válce“ mohla na přelomu června a července firma Ing. Jan Matoušek – Agrostav Jevíčko ( tato firma vyhrála výběrové řízení na generálního dodavatele stavby) začít se stavbou. V hale se kromě vlastní hrací plochy a nezbytného sociálního zázemí nachází i byt pro správce objektu a posilovna.

Nová sportovní hala byla obci předána do užívání 22. prosince 2003 slavnostním přestřižením symbolické pásky. Tohoto aktu se za účasti mnoha představitelů Pardubického kraje a okolních obcí ujal poslanec Radko Martinek, který velkou měrou pomohl obci tento záměr realizovat. Společně se senátorem Tomášem Julínkem si jako první vyzkoušeli umělý povrch nové haly i svoje umění umístit míč přímo do koše.

Poděkování patří v neposlední řadě i místním firmám, které se sponzorskými dary podíleli na dovybavení sportovní haly. Firma Ing. Jan Matoušek – Agrostav Jevíčko darem v hodnotě 105 tisíc korun vybavili posilovnu. Firma Kordink Jevíčko dodala darem vybavení šaten a kanceláře správce a firma Monarc Jaroměřice zabudoval botník se skříňkami do vstupní haly.

V současné době běží provoz sportovní haly v dopoledních hodinách pro potřeby Základní školy Jaroměřice, po třetí hodině odpolední školu střídá sportu chtivá veřejnost. Pokud budete mít zájem zúčastnit se některých sportovních aktivit, můžete přijít např. do aerobiku – středa 19 – 20 hodin, odbíjená – pátek 20 – 22 hodin.

Další informace o provozu haly získáte u správce haly pana Milana Trávníčka na telefonu 777 971 073. Správce haly též přijímá objednávky těch, kteří chtějí navštívil místní posilovnu.

zdroj: http://www.jaromerice.cz


Slovo architekta

Úkol zněl jednoznačně - jednoduchá a levná obecní tělocvična. Výsledný koncept byl navržen s ohledem na potřeby, ale i možnosti obce, dále v souvislostech s urbanistickým řešením území při přípravě stavby školy. Ideou návrhu bylo vytvoření archetypu tělocvičny s příslušenstvím (včetně bytu správce), který by jako objekt "výrobek" doplnil chybějící funkční potřebu obce na úrovni své doby. Stejně jako kdysi renesanční zámek funkci správní a Santiniho Kalvárie funkci duchovní by měla tělocvična plnit funkci péče o fyzickou hygienu místních obyvatel. Poezií spatřujeme v jemném členění struktury objektu - kladení obkladu bez povrchové úpravy, v průsvitnosti versus částečné průhlednosti jako výrazu funkce (ochrana před sluncem, ochrana před míči), dále v osazení objektu pomocí asfaltového soklu, jako by jej bylo možno kdykoli poponést či vyměnit. Ideu nechat stavbu přirozeně stárnout i ostatní naše nápady a postupy obec přijala.

zdroj: http://www.archiweb.cz