Klub českých turistů

KČT je nejmenším oborem TJ Jaroměřice, le svojí činností patří k nejaktivnějším. V současné době má 31 členů. Organizačně patří klub do oblasti Pardubický kraj. Vznik turistiky v Jaroměřicích se datuje v roce 1977, kdy se konal 1.ročník dálkového pochodu „Jarní přírodou“. V letošním roce tedy slavíme 29.výročí vzniku turistiky v Jaroměřicích.

Jedná se o turistiku pěší, lyžařskou, vysokohorskou a od roku 1998 i o cykloturistiku ( Cykloturistický oddíl Calvaria).

Ve svých začátcích byla turistika prováděna pod hlavičkou oddílu kopané. Samostatný odbor turistiky TJ Jaroměřice vznikl v roce 1988. Koncem roku 1990 se odbor turistiky přetransformoval na Klub českých turistů a od roku 1991 je KČT garantem všech turistických aktivit v Jaroměřicích.

V současnosti je součástí turistického kalendáře našeho klubu asi 30 akcí ročně. Jedná se jak o vlastní turistické akce, tak i turistické akce sousedních odborů, ale i vzdálenějších.Turistický kalendář 2005 je ve skříňce TJ Jaroměřice vedle pohostinství U Trojanů.

Stěžejními akcemi KČT Jaroměřice jsou každoročně:

Neméně bohatá jako turistická činnost je i brigádnická aktivita členů KČT, jak při zajišťování turistických akcí, tak i při výstavbě na stadionu TJ Jaroměřice.

Nejhlavnější a stěžejní akcí KČT TJ Jaroměřice je dálkový a turistický pochod Jarní přírodou. Nápad uspořádat dálkový pochod Jarní přírodou se zrodil u tehdejšího předsedy oddílu kopané TJ Jaroměřice Ing. Jana Ostrého a dlouholetého funkcionáře TJ Jana Sobině. To se psal rok 1976. První ročník pochodu se šel rok následující a to 12.3.1977. Zúčastnilo se ho 186 turistů na třech pěších trasách ( později rozšířených na 6 tras a od roku 1999 i o cyklotrasy). V současné době se chodí 4 pěší a jezdí 3 cyklotrasy. Účastnický rekord je z roku 2003 a to 509 turistů. V roce 2004 kdy se šel 28.ročník pochodu se účast rekordu přiblížila – 487 turistů. Pochod je propagován v regionálním a celostátním tisku, na internetu a v celostátním a oblastním turistickém kalendáři. Pochod má svoji kroniku, další kroniku vede cykloturistický oddíl Calvaria. Veškeré turistické akce jsou uvedeny v kronice TJ Jaroměřice. Nejhorší počasí na pochodu bylo v roce 1992, kdy celý den pršelo a šlo „jen“ 118 turistů. Průměrná účast na jeden ročník je 288 turistů. Za 28 ročníků se pochodu zúčastnilo celkem 8057 turistů. Nejstarším turistou byl dlouho Vladimír Dvořák z Brna (nar.1906). Nejvzdálenější turistkou byla Eleonor Tanpiengco z New Yorku. Nedílnou součástí pochodu jsou sponzoři: Obec Jaroměřice, Agrostav Jevíčko, Gillette Czech Jevíčko, Monarc Jaroměřice, Rustika Jevíčko a ostatní bývalí sponzoři. Za pomoc turistice jim patří poděkování. Pochod je nedílnou součástí sportovního dění v obci, regionu i celé ČR. 29. ročník pochodu se půjde 19.3.2005

Zveme všechny zájemce o turistiku do našeho klubu. Přijďte mezi nás! Uděláte něco pro svoje zdraví.

Zdrávi došli a dojeli !

Únor 2005

Výbor KČT TJ Jaroměřice

Další informace naleznete na stránkách klubu:

http://www.jaromerice.cz/kct/kct.htm