Cyklotrasa za barokní krásou Hřebečska délka – 97,6 km

Následující článek berte hlavně inspirativně. Je důležité upozornit, že přes Jaroměřice vede cyklotrasa 505. Takže neváhejte a přijeďte si obec prohlédnout třeba na kole.

Svitavy - Hradec n. Svitavou – Sklené – Pohledy – Křenov – Jevíčko – Jaroměřice – Biskupice – Březinky – Hartínkov – Kozov – Bouzov – Kozov – Vranová Lhota – Pečíkov – Petrůvka – Rozstání – Moravská Třebová – Boršov – Kamenná Horka – Svitavy

• Popis okruhové trasy:
Okruhová trasa je vedena převážně po silnicích II. a III. třídy, částečně po zpevněné polní cestě přes kopec za obcí Petrůvka (v profilu a mapě šedou barvou) a po kamenité lesní cestě na hřbet Rohová za obcí Boršov (šedá barva v profilu i mapě). Trasa je vedena převážně po dobře značených cyklotrasách se standardním značením (viz obrázek v úvodu). Úsek z Jevíčka do Jaroměřic je značen jako turistická (červená) trasa, ale vede po velmi dobré asfaltové silnici. Orientace na okruhu je dobrá, pouze odbočka v obci Petrůvka přes kopec je složitější pro orientaci (nutno sledovat mapu a cyklokomputer). Dále vede neznačená trasa přez Rozstání do Moravské Třebové. Neznačený úsek za obcí Boršov je přehledný. Odbočka je v samém závěru obce před malým kopečkem vlevo směrem k opravené lesní správě (žlutá budova) a dále podél potoka stále do kopce po kamenité cestě s příčnými koryty pro odtok vody. Na rozcestí v lese stále rovně do kopce. Před vrcholem trasa uhýbá vpravo na značenou trasu směrem k obci Kamenná Horka. Trasa je určena pouze vyspělým cyklistům nebo jako celodenní výlet pro středně pokročilé s dostatkem odpočinkových míst a dobrým rozvržením sil. Trasa je však turisticky velmi atraktivní. Stoupání jsou středně těžká až náročná. Klesání jsou spíše náročná. Na trase je velmi technicky náročné a dlouhé klesání lesem mezi obcemi Hartinkov a Bouzov. Pozor – v lese je snížená viditelnost a časté výplavky písku a hlíny, které znesnadňují dobré brždění. Také klesání serpentinami z Bouzova vyžaduje velkou opatrnost při brzdění. Zatáčky jsou na několika místech velmi uzavřené. Při stoupání je dobré si pozdější trasu dobře prohlédnout. Klesání do Rozstání je velmi hrbolaté, ale přehledné.

• Na okruhu využité trasy:
4022 Svitavy – Hradec nad Svitavou (5,9 km); 4024 Hradec nad Svitavou – Křenov (12,3 km); 4065 Křenov – Jevíčko (10,0 km); turistická červená – Jevíčko – Jaroměřice (2,3 km); 505 Jevíčko – Biskupice (4,6 km); 4065 Biskupice – Březinky (7,1 km); 5032 Březinky – Vysoká (1,0 km); 5179 Vysoká – Hartinkov (3,2 km); 512 křižovatka po sjezdu za obcí Hartinkov – Bouzov a zpět do obce Petrůvka (21,6 km); neznačeno – Petrůvka – Moravská Třebová (7,5 km); 4030 Moravská Třebová – Boršov (2,6 km); 4031 Boršov – odbočka na neznačenou trasu směrem na Rohovou (7,7 km); neznačeno - odbočka na Kamennou Horku (3,1 km); 4204 Kamenná Horka – Svitavy (6,0 km); Svitavy – Infocentum na náměstí Míru (2,7 km).

• Zajímavosti na okruhu:
Barokní památky utvářely ráz krajiny po celé 18. století. Většina kostelů na trase ( Svitavy, Hradec nad Svitavou, Sklené, Pohledy, Křenov, Jevíčko) byla upravována a přestavována právě tehdy. Úžasné je ovšem poutní místo a Kalvárie v Jaroměřicích (28). Cesta nás však vede i přes Biskupice (4), Březinky, Hartinkov (19) a Kozov na perlu našich hradů – hrad Bouzov (7). Řád německých rytířů z Bouzova bezpochyby dohlížel i na blízké vsi, které sice připadly moravskotřebovskému panství, ale byly na dohled. Tak se dostaneme přes Vranovou Lhotu (67), Pěčíkov (45), Petrůvku (46) a Rozstání do historické Moravské Třebové (40) Zde se sice spojuje renesance s barokem, ale zdejší Patzakova Kalvárie patří k tomu nejlepšímu, co obecně nazýváme Hřebečské baroko. Kostely v Boršově (6) a Kamenné Horce (30) jsou toho dokladem. zajímavosti

• Odpočinková místa a občerstvení:
V jednotlivých obcích na trase; kryté odpočívadlo mezi obcemi Pohledy a Sklené; odpočívadlo za obcí Křenov ve směru na Jevíčko, park na hradě Bouzov, kryté odpočívadlo u tůně na neznačené trase na Rohovou (nedaleko za obcí Boršov) .

• Vyhlídky do kraje:
Mezi obcemi Pohledy a Sklené, před Křenovem na Moravskou Třebovou, poblíž Hartinkova, na Rohové směrem na Kamennou Horku, hrad Bouzov.

• Koupání:
Městské koupaliště ve Svitavách, koupaliště v Moravské Třebové, rybník v Boršově.

• Cykloopravny na trase:
Svitavy, Moravská Třebová, (viz kontakty).

• Výškový profil trasy okruhu:
Celkový počet nastoupaných metrů na okruhu – 1 315 výškových metrů

Zdroj tohoto článku