Všechny články v kategorii "Události"

«12345...69»1 - 10 z 684
Vítání občánků Vloženo: 16.05.2019 Změna: 16.05.2019 v 10:34 Diskuze: 0

V neděli 12.5.2019 proběhlo na Obecním úřadě v Jaroměřicích slavnostní přivítání nových občánků. V úvodu vystoupil pěvecký sbor zdejší školy pod vedením Mgr. Františka Václavka a Soni Valentové s pásmem lidových písní. Po přivítání všech přítomných paní starostka Mgr. Iveta Glocová pronesla slavnostní projekt k přítomným rodičům. Rodiče dostali drobný dárek z projektu S knížkou do života - Bookstart, který stručně představila knihovnice Mgr. Veronika Kraváčková. Poté se rodiče zapsali do pamětní knihy a pro své ratolesti převzali drobné dárky.


Jaroměřické čarodějnice Vloženo: 15.05.2019 Změna: 15.05.2019 v 15:49 Diskuze: 0

Čarodějnice odstartovaly svůj každoroční rej přeletem od místní knihovny na hřiště. Sem přenesly připravenou figurínu, kterou si pojmenovaly Emil. Tato postava měla symbolizovat zimu, chlad a temnotu, jejíž vláda tímto dnem končí. Zapálením ohně a společným pokřikem jsme se rozloučili s temnotou a přivolávali jsme radost a hojnost do našich životů. Další část už byla věnovaná všem malým, kouzelným bytostem. Ty nám předvedly, jak se zlepšily ve svých čarodějných dovednostech – zaklínání, čarodějnické eleganci, strašení, čarodějnické kondičce (při skoku přes ohýnek) a jízdě na koštěti. Vše sledovala odborná čarodějnická porota, s jejíž pomocí byli všichni odvážní soutěžící (školáci i předškoláci) odměněni.


Výroba pískových mandal Vloženo: 15.05.2019 Změna: 15.05.2019 v 15:52 Diskuze: 0

Na čtvrtek 9. 5. jsme pro žáky naší školy připravili zajímavou aktivitu – výrobu pískových mandal. Mandaly mají původ v indické a tibetské tradici. Sloužily a dodnes slouží k uvolnění, meditaci a relaxaci. Žáci se s touto technikou seznámili a každý si vyrobil svůj vlastní originální obrázek. Většina dětí ho prý využije jako dárek pro nadcházející Den matek.


Laborky.cz : Dubnové projektové odpoledne Vloženo: 12.05.2019 Změna: 15.05.2019 v 16:35 Diskuze: 0

V úterý 23. dubna 2019 a v pátek 26. dubna 2019 proběhla na naší škole další projektová odpoledne pro pedagogy a pro žáky v rámci projektu Laborky.cz. Tentokrát účastníci řešili badatelskou otázku „Jak odhalit podvodníka aneb co vymyslel Archimédes" a využili starověký příběh o Archimedovi a syrakuském králi. Archimédes prostřednictvím pokusu dokázal nepravost zlaté korunky, kterou si nechal panovník Hieron II. ze Syrakus vyrobit od svého zlatníka. Zlatník totiž obdržel na zhotovení korunky jeden kilogram zlata, ale ve skutečnosti si část drahého kovu nechal a zlato nahradil jiným, levnějším kovem. Tento podvod ovšem Archimedes odhalil, zavěsil na jedno rameno dvouramenných vah kilogram zlata a na druhé rameno vyrobenou korunku. Když ponořil obě ramena s předměty do vody, rameno s korunkou se vychýlilo. Zlatník byl za svůj podvod popraven. A do té doby je znám Archimedův zákon.


Jarní prodejní zahrádkářská výstava výpěstků a přebytků Vloženo: 10.05.2019 Změna: 10.05.2019 v 21:54 Diskuze: 0

V sobotu 4. 5.2019 proběhla Jarní prodejní zahrádkářská výstava výpěstků a přebytků v Domě zahrádkářů. Návštěvníci si mohli zakoupit nejen výpěstky na své zahrádky, ale ochutnat pivečko z místního jaroměřického minipivovaru.


Beseda s Petrou Martiškovou Vloženo: 26.04.2019 Změna: 26.04.2019 v 12:56 Diskuze: 0

V rámci března – měsíce čtenářů jsme měli tu čest v Jaroměřicích přivítat spisovatelku Petru Martiškovou, která žáky třetí až páté třídy seznámila s procesem vzniku knihy od jejího napsání po tisk v tiskárně. Následně je provedla svojí knížkou Hastrmanka Evelínka a zlatá rybka a ukázala jim, jak je důležité myslet na přírodu a prostředí kolem nás. Setkání s paní Martiškovou bylo poučením i inspirací. Obecní knihovna


Čtení, které pomáhá Vloženo: 26.04.2019 Změna: 26.04.2019 v 13:04 Diskuze: 0

Žáci 4. třídy naší školy jsou přihlášení do celorepublikového projektu Čtení pomáhá, kde díky svým načteným knihám a správně zodpovězeným otázkám získají 50,- Kč, které posléze věnují některým vybraným charitám či potřebným lidem. Za necelý měsíc se jim podařilo vybrat a přispět neuvěřitelných 20 050,- Kč.


Jarní thry Vloženo: 26.04.2019 Změna: 26.04.2019 v 13:05 Diskuze: 0

V sobotu 13. dubna 2019 bylo na hasičárně živo. Přijelo množství prodejců z širokého okolí a tak měli návštěvníci možnost nakoupit nejen různé přísady, dekorace a drobnosti do bytu, ale také tradiční zabijačkové pochoutky, velikonoční perníčky a pečivo i jaroměřické pivo. Kvůli chladnějšímu počasí došlo i na svařáček. Pršet naštěstí začalo až k polednímu, kdy se všichni rozeběhli domů, do sucha. Děkujeme všem, kteří se na přípravě podíleli a vytvořili tak příjemnou jarní atmosféru. Sbor pro občanské záležitosti a Obecní knihovna


Mladí badatelé Vloženo: 26.04.2019 Změna: 26.04.2019 v 13:06 Diskuze: 0

Starší žáci naší školy se věnují projektu Laborky.cz a my mladší nechceme zůstat pozadu. Zkoumání a bádání nás baví, a proto se s žáky 4. třídy pravidelně scházíme jednou týdně v badatelském klubu. Ten je převážně zaměřen na provádění pokusů s jednoduchými pomůckami a odpadovým materiálem. Hlavním smyslem našeho badatelského kroužku je motivovat děti k pozitivnímu přístupu k přírodovědným předmětům.


Návštěva dětí z MŠ Biskupice v jaroměřické knihovně Vloženo: 26.04.2019 Změna: 26.04.2019 v 13:08 Diskuze: 0

Deštivé čtvrteční odpoledne strávily děti z MŠ Biskupice v knihovně. Společně našly zatoulaná zvířátka a hledaly jejich příběhy v obrázkových knížkách. Potom jsme přečetli příběh jezevce Chrujdy a nakonec si děti prohlédly knížky podle svých zájmů. Doufám, že se budu setkávat v knihovně nejen s těmito dětmi při návštěvách s rodiči.


«12345...69»1 - 10 z 684