Všechny články v kategorii "Události"

«12345...62»1 - 10 z 619
Babské bál Vloženo: 09.02.2018 Změna: 09.02.2018 v 12:57 Diskuze: 0

Naši mili spoloobčani! Jako včelke do jednoho hólo litaji, všeci ledi v zémě rádi plesaji. Ho Trojanu je k tomo vhodné sál, tak přendite tančet, zpívat a tak dál.


Nalezený pejsek Vloženo: 08.02.2018 Změna: 08.02.2018 v 09:46 Diskuze: 0

Prosíme o pomoc při hledání majitele nalezeného pejska. Pokud by někdo z občanů měl o pejska zájem, ať se obrátí na Městskou polici Jevíčko. Děkujeme


Charitativní dílnička Českého zahrádkářského svazu zahajuje svoji činnost Vloženo: 05.02.2018 Změna: 05.02.2018 v 15:14 Diskuze: 0

ČZS Jaroměřice zve všechny zručné a šikovné jaroměřické i přespolní na charitativní dílničku. Cílem našeho setkání je vyrobit pomůcky a potřeby pro nedonošené nebo nemocné děti, onkologické pacienty nebo seniory trpící Alzheimerovou chorobou.


Poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na Kalvárii se stal národní kulturní památkou Vloženo: 01.02.2018 Změna: 01.02.2018 v 11:58 Diskuze: 0


Přivítání Nového roku 2018 Vloženo: 31.01.2018 Změna: 31.01.2018 v 16:26 Diskuze: 0

si určitě každý prožil dle svých zvyklostí a možností. Kdo ale chtěl zahájit rok 2018 ve společnosti přátel a s cimbálovou muzikou Ječmínek, neváhal přijít v sobotu 6. ledna do výstavní síně "Dvoustovky".


Cvičení MIMI a MAMI pro děti 1,5 – 3 leté od 5.1.2018 Vloženo: 31.01.2018 Změna: 31.01.2018 v 10:24 Diskuze: 0

Rozmanitost činnosti v Centru života podnikání v Jaroměřicích podpořila lektorka MgA. Zdeňka Selingerová – cvičitelka dětské jógy s akreditací MŠMT. V pátek 5.1. 2018 proběhla zahajovací hodina v přátelském duchu.


Koledování ZUŠ Jevíčko Vloženo: 20.12.2017 Změna: 31.01.2018 v 10:19 Diskuze: 0

Každoročně nás poctí návštěvou soubor žáků ZUŠ Jevíčko, aby před Vánocemi zazněly koledy "naživo" před Centrem života a podnikání. V sobotu po poledni 16. 12. si je přišlo poslechnout několik vděčných posluchačů. Mladým muzikantům i jejich učitelům děkujeme za obětavé vystoupení a předvánoční cestování po regionu.


Tříkrálová sbírka pod Charitou Moravská Třebová - v Jaroměřicích Vloženo: 17.01.2018 Změna: 17.01.2018 v 18:40 Diskuze: 0

Letos se konala Tříkrálová sbírka po Charitou Moravská Třebová již po 18té a opět potvrdila štědrost našich občanů i ochotu koledníků. Celkový výnos sbírky v našem regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a na území Velkoopatovicka činí částku 649 561,00 Kč, což je o 221 216 Kč více, než v loňském roce. Do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo s koledou na rtech celkem 150 skupin koledníků, což je kolem 600 dobrovolníků! Všem koledníkům, dospělým i dětem, patří náš upřímný dík! Velké poděkování patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci sbírky, zejména jednotlivým koordinátorům a charitním pracovníkům, starostům, starostkám a zaměstnancům obecních úřadů, farnostem, bratřím Františkánům, školám, školkám. V rámci Tříkrálové sbírky pomohli s koledováním také klienti Charity, skauti, školní třída, školka, dětský domov, farní mládež.


Barokní poutní areál Kalvárie v Jaroměřicích směřuje na seznam národních kulturních památek Vloženo: 17.01.2018 Změna: 17.01.2018 v 17:31 Diskuze: 0

Vyšlo v Deníku Svitavska dne 12. ledna 2018


Výstava Betlémů Vloženo: 17.01.2018 Změna: 17.01.2018 v 17:16 Diskuze: 0

Již po jedenácté se snažíme v adventním období vystavit dostupný soubor betlémů,zhotovený mnoha řameslně zručnými výtvarníky nebo i vyrobený sériově. Také tentokrát je výstava originální, dřevořezby pana IVO KRAJÍČKA vhodně zdobí obvod celé výstavní síně.


«12345...62»1 - 10 z 619