Tříkrálová Sbírka

Vloženo: 12.12.2018 Změna: 12.12.2018 08:20 Diskuze: 0

Tříkrálová sbírka Charity Moravská Třebová proběhne v obcích Moravskotřebovského a Jevíčského a regionu a na území Velkoopatovicka ve dnech: 3. – 14. 1. 2019 Hlavním koledovacím dnem je sobota 5. 1. 2019, kdy můžete očekávat návštěvu Tříkrálových koledníků. Vedoucí skupinky Tří králů musí mít u sebe platnou průkazku. Kasička Tříkrálové sbírky je označena logem charity, číslem a je úředně zapečetěná razítkem místního obecního úřadu.

Zveme Vás také na Tříkrálové koncerty v Moravské Třebové a v Jevíčku
Kdy: V neděli 6. ledna 2019 v 15 hodin
Kde: V Moravské Třebové - klášterní kostel sv. Josefa
Program: Pěvecké sdružení FERMÁTA

Kdy: V neděli 13. 1. 2019 v 15 hodin
Kde: V Jevíčku - kostel Nanebevzetí Panny Marie
Program: Multižánrový dechový orchestr Kunštát a Schola Jevíčko

Děkujeme vám za každý váš dar!!!!