Síťování na ZŠ Jaroměřice

Vloženo: 04.03.2019 Změna: 04.03.2019 13:15 Diskuze: 0

V září 2018 se ZŠ Jaroměřice zapojila do projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti. Hlavní aktivitou projektu je pravidelné setkávání pedagogů z okolních základních škol a vzájemné sdílení zkušeností na téma rozvoj čtenářské gramotnosti. Setkání probíhají v neformální atmosféře a jsou realizovaná formou vzájemné diskuse, sdílení námětů do výuky apod. Každý účastník na setkání aktivně vystupuje, přichází s otázkami a podněty.

ZŠ Jaroměřice se v letošním roce stala centrem kolegiální podpory, kdy hostí jednou měsíčně 15 pedagogů z 6 okolních základních škol. Odměnou pro zapojené pedagogy může být osvěžení metod kritického myšlení, ale také získání vzdělávacích pomůcek určených k rozvoji čtenářské gramotnosti. Konkrétně se jedná o přístup k metodickým a evaluačním materiálům na www.svetgramotnosti.cz a nárok na nákup knih do školních knihoven.

Mgr. Růžena Bohatcová