Pytlový svoz odpadu

Vloženo: 22.04.2020 Změna: 22.04.2020 11:20 Diskuze: 0

Žádáme občany, kteří chtějí odevzdat pytle s tříděným plastem a papírem a nemají jiné odpady na sběrný dvůr, aby využili možnosti svozu pytlů, který proběhne v úterý 28. dubna. Pokud nemáte kódy na pytle, stačí přímo na pytel napsat číslo popisné nebo na pytel přivázat papírovou kartičku s číslem popisným. Zaměstnanci dvora pak odpad načtou do systému. Pytlovým svozem předejdeme dlouhým frontám na sběrném dvoře. Další pytlový svoz proběhne 26. května.