Prvomájový zájezd do velkoroudských lázní a do ovocné zahrady Malé Hané

Vloženo: 06.06.2018 Změna: 06.06.2018 17:32 Diskuze: 0

Obecní knihovna Jaroměřice uspořádala 1. května autobusový zájezd zcela netypicky do blízkého okolí. Téměř zaplněný autobus s účastníky v čele s průvodcem historikem Michalem Schusterem se vydal do malé vsi Velká Roudka.

Lázeňský areál tam již na počátku 19. století založil majitel borotínského panství rytíř z Haydenburku. Zpočátku malé lázně s vanovými koupelemi byly postupně dostavovány a rozšiřovány, až získaly široký věhlas a oblibu nejen v rámci Moravy. Během sezóny je pravidelně navštěvovaly stovky hostů až z Vídně, zvláště poté, co cestu usnadnila nově vybudovaná železniční trať ze Skalice nad Svitavou. O další pozvednutí lázní se zasloužila podnikatelská rodina Müllerů z Oslavan, po jejíž členech získaly jména oba lázeňské prameny – Františkův a Antonínův. Posledními majiteli a provozovateli byli Fišnarovi z Brna, kterým stát lázně po roce 1948 znárodnil. Poté sloužily jako rekreační středisko brněnského podniku Zetor. Postupné chátrání pokračovalo po roce 1989, kdy byl areál vrácen v restituci. V současné době tam plánují noví majitelé obnovu lázeňského provozu. Z V. Roudky se zájezd přesunul do sousedního Borotína, který bývá odedávna označován za „ovocnou zahradu Malé Hané“. Tam M. Schuster v prostorách kulturního sálu na obecním úřadě stručně seznámil účastníky s historií obce a poté následovala komentovaná procházka, jež směřovala nejprve k zámku (dnešnímu penzionu pro seniory), dále k bývalé škole a faře. Po prohlídce kostela Povýšení svatého Kříže se skupina vydala k někdejšímu podniku na výrobu betonového zboží, v jehož prostorách dnes sídlí vyhlášená pálenice. Závěr prvomájového výletu byl věnován známému arboretu, které poprvé otevřelo své brány v květnu 1980. I letos zde byla k vidění tradiční jarní výstava s možností nákupu rostlin. Michal Schuster

Jsme spokojeni, že i o tento krátký zájezd za poznáním historie okolí byl velký zájem. Panu Mgr. Michalu Schusterovi děkujeme za bezvadné průvodcovství. OK


Galerie fotografií