Projekt IKAP

Vloženo: 15.03.2019 Změna: 16.03.2019 17:46 Diskuze: 0

V letošním školním roce se zapojila naše základní škola do projektu IKAP (Implementace krajského akčního plánu), který byl vyhlášen Pardubickým krajem. Cílem projektu je podpora polytechnického vzdělávání, zaměřená na fyziku, biologii, chemii a informatiku. V rámci projektu uskuteční ZŠ Jaroměřice ve spolupráci s Gymnáziem v Moravské Třebové čtyři projektové dny pro vybranou skupinu žáků v časovém rozhraní jednoho roku.

Dne 25. 2. 2019 proběhl první projektový den, který byl uspořádán pro děti z 5. třídy. Žáci se naučili pracovat s mikroskopem, zkoumali pokožku suknice cibule kuchyňské a písmenko zapsané na papíře. Pochopili tak, jak funguje mikroskop, ze kterých částí se skládá, jak se zjišťuje zvětšení pozorovaného objektu. V oblasti chemie žáci pracovali s přírodními barvivy lentilek, červeného zelí, červené řepy a borůvek. Bádali nad otázkou, které z přírodních barviv je vhodné použít ke stanovení kyselosti a zásaditosti vodných roztoků. Na stanovišti zaměřeném na fyziku žáci vytvářeli magnetické a elektrické pole. Silným magnetem zmagnetizovali různé železné věci, například nůžky, a následně na ně přichycovali další předměty. Pomocí železného prachu a magnetu pozorovali siločáry magnetické pole. Zmagnetizovali brčko pomocí papírové kuchyňské utěrky a pomocí něj kutáleli plechovku po zemi. V oblasti informatiky pracovali s programem SketchUp, v němž postavili 3D dům. První projektový den se velmi vyvedl, děti získaly nové vědomosti a dovednosti, zažily atraktivní experimentální činnost a už se těší na další, který se uskuteční koncem měsíce dubna.


Mgr. Věra Grimmerová


Galerie fotografií