Poplatky za odpad a ze psů

Vloženo: 13.03.2019 Změna: 13.03.2019 16:24 Diskuze: 0

Poplatek ze psa pro rok 2019 činí 100 Kč Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2019 Základní výše poplatku činí 600 Kč. U domácnosti, které vytřídily do 20 kg na osobu, poplatek činí 500 Kč (sleva 100 Kč). Tam, kde domácnosti vytřídily nad 20 kg na osobu, činí poplatek 400 Kč (sleva 200 Kč).

Osvobozeni od poplatku jsou občané s trvalým pobytem v obci, kteří v kalendářním roce 2018 dosáhnou věku 80 a více let.
Poplatky jsou splatné jednorázově v termínu od 11. do 31. března 2019
- na účet č. 3123591/0100 - do variabilního symbolu uvést číslo popisné,
- v hotovosti na Obecním úřadě Jaroměřice ( pondělí a středa od 8 do 17 hod.)
Pro výši poplatku za domácnost při platbě převodem na účet kontaktujte Obecní úřad - tel. 461 327 813

Mgr. Iveta Glocová