Kanalizační řád aneb všechno má svá pravidla

Vloženo: 16.03.2019 Změna: 16.03.2019 17:29 Diskuze: 0

Zorientovat se v záplavě předpisů a nařízení, se kterými se setkáváme nejen při plnění pracovních povinností, ale i v běžném životě, je docela náročné. Ovšem nerespektováním základních pravidel často způsobujeme nepříjemnosti sobě nebo druhým a mnohdy nás to stojí i nějaké peníze. A to je i případ nedodržování zásad, které se týkají vypouštění odpadních vod do kanalizace. Většina z vás vypouští do kanalizace pouze splaškové vody, tzn. vody použité v domácnosti, tudíž k prohřeškům vůči těmto zásadám běžně nedochází, příp. jen výjimečně.

Bohužel jsou dosud domácnosti, kde toaleta slouží spíš jako zařízení pro likvidaci odpadů. Tohle jste jistě mnohokrát slyšeli, ale málokdo ví, že existuje dokument, který stanovuje podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace a specifikuje látky a materiály, které se nesmí do kanalizace dostat. Tento dokument se nazývá Kanalizační řád. Pro ty, kteří se s ním chtějí seznámit, nebo si něco konkrétního vyhledat, je k dispozici na webových stránkách provozovatele kanalizace www.vhos.cz i na webových stránkách obce www.jaromerice.cz . Pro ostatní jen krátký výčet toho, co do kanalizace nepatří:
 biologický odpad – zbytky jídel, ovoce a zeleniny
 zdrtky z drtičů odpadu  živočišné a rostlinné tuky v nadměrném množství (např. obsah fritovacích hrnců)
 hygienické potřeby (papírové pleny, vlhčené ubrousky, vložky, tampony apod.)
 tuby od zubní pasty, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky a ostatní plasty,
 hrubé nečistoty a kovové předměty (štěrk, písek, střepy, dráty)
 pružné materiály (hadry, textil, punčochy, obvazy, střeva)
 rozpouštědla, ředidla, barvy, laky, žíraviny, jedovaté, hořlavé a výbušné látky
 infekční látky a odpady
Je v zájmu každého, aby kanalizace i čistírna odpadních vod fungovaly co možná nejhospodárněji. Dodržování a případné nedodržování kanalizačního řádu totiž přímo ovlivňuje náklady na provoz a tím i cenu stočného. Z praxe víme, co vše je možné nalézt v kanalizačním potrubí nebo na čistírně odpadních vod (ČOV). Standardně jsou to dětské pleny, hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, hadry, ale je to např. i stavební materiál, peněženky, uhynulá zvířata apod. Velké škody napáchá olej litý do odpadu, který v potrubí ztuhne a nabalí na sebe další nečistoty, které potom vedou k ucpávání kanalizace nebo poškození čerpadel a dalším problémům na čistírně odpadních vod. Zjednodušeně řečeno to, že různé odpady končí v kanalizaci, způsobuje jednak technické problémy a současně prodražuje provoz kanalizace a ČOV. To má v konečném důsledku dopad na každého z nás v částkách, které platíme za odvádění odpadních vod (stočné). Mějme tedy na paměti, že kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již v pevném nebo kapalném skupenství.


VHOS,a.s., správce kanalizace


S Kanalizační řádem obce Jaroměřice se můžete seznámit zde.