Dolomity, arrivederci!

Vloženo: 23.06.2020 Změna: 14.07.2020 08:05 Diskuze: 0

Kniha Miroslava Nevrlého Karpatské hry je nejen svědectvím autorových cest, ale i zábavnou a vtipnou studnicí moudrostí, plnou rad, doporučení a podnětů k zamyšlení. Právě ona přivedla Mgr. Jaroslava Musila k cestování. Jeho fotografie s dalekými výhledy, strmými skálami, hustými mlhami nebo rozlehlými loukami, po kterých se prohání koně a divocí psi, přímo vyzývají k cestám do dáli a příjemně souzní s myšlenkou cestování nalehko a poznání sebe sama.

Nejen tato myšlenka zazněla na vernisáži během četby výše zmíněné knihy, kde ji mistrně přečetl autor fotografií a jeho host, Hana Krejsová Bočková, která program obohatila svými vlastními básněmi. Děkujeme za možnost nahlédnout do dáli a věříme, že se názvu navzdory touto výstavou s horami neloučíme a i při současné komplikované situaci budeme moci na cesty opět vyrazit.


Obecní knihovna