Beseda s důchodci

Vloženo: 12.12.2018 Změna: 12.12.2018 08:15 Diskuze: 0

V příjemné atmosféře druhé adventní neděle proběhla tradiční Beseda s důchodci v restauraci U Trojanů. Společenský sál se zaplnil do posledního místa a všichni hosté plně využívali možnosti popovídat si se sousedy, které i díky pošmournému počasí a dlouhým zimním večerům nějaký čas neviděli. Na úvod setkání přítomní se zájmem vyslechli zprávu o dění v obci za celý pomalu již končící rok 2018 a velmi pozorně sledovali i plány do let budoucích.

K velmi příjemné a uvolněné atmosféře přispěla pohostinnost týmu pana Trojana i vystoupení souboru Vjechétek a hudební skupiny Stofka. Zpěv, tanec a příjemná předvánoční nálada byla velkou odměnou celému „staronovému" Sboru pro občanské záležitosti vedenému Andreou Kosinovou.  Domů odcházeli všichni spokojeni a díky dárné přízni našich sponzorů také s malou pozorností. A mě nezbývá než souhlasit s poděkováním a pochvalou emeritního starosty pana Rostislava Grulicha na adresu SPOZ -  „Dalo to určitě hodně práce, ale bylo to moc pěkné."

Mgr. Iveta Glocová


Galerie fotografií