Beseda s důchodci

Vloženo: 02.12.2017 Změna: 02.12.2017 20:34 Diskuze: 0

V neděli 19.11.2017 se sešlo na 80 hostů na každoroční Besedě s důchodci v Pohostinství U Trojanů. Předsedkyně SPOZu – Mgr. Věra Grimerová, přivítala přítomné a předala slovo paní starostce Mgr. Ivetě Glocové. Seznámila dříve narozené s rozpracovanými i dokončenými projekty v obci a nastínila plány, které by v budoucím období měly být uskutečněny. Velký důraz klade na zodpovědný přístup občanů k třídění odpadů. Jsou to právě starší dospělí, kteří třídění nepodceňují a pomáhají snižovat množství komunálního odpadu v popelnicích. Poděkovala seniorům za příkladný aktivní vztah k dění v obci i jménem přítomných zastupitelů. O veselé zpestření besedy se postaral soubor VJECHÉTEK svými vstupy v pestrých a vtipných kostýmech. Hudbou i zpěvem tentokrát přispěl k dobré náladě Ing. Burget. Nechyběl ani tentokrát chutný řízek s bramborovým salátem, připravený personálem restaurace.


Vylosované dárky, které zajistil SPOZ spolu se sponzory (S-cart, aj.), potěšily každého přítomného.
S přáním pevného zdraví a setkání v příštím roce byla beseda ukončena.


Galerie fotografií