Všechny kategorie

«12345...73»1 - 10 z 722
Sbor dobrovolných hasičů pořádá sběr železného šrotu Vloženo: 11.04.2019 Změna: 11.04.2019 v 19:06 Diskuze: 0

v sobotu 13 dubna od 8 hodin v Jaroměřicích a Novém Dvoře. V případě, že budete chtít pomoci s vynesením šrotu na ulici, ozvěte se na tel. 731 940 466. Děkujeme.


43. ročník pochodu Jarní přírodou Vloženo: 10.04.2019 Změna: 10.04.2019 v 13:08 Diskuze: 0

V sobotu 16.3.2019 uspořádal oddíl turistiky TJ Jaroměřice 43.ročník Pochodu Jarní přírodou. Počasí bylo jarní. Ráno bylo zataženo a slabě pršelo. Později pršet přestalo, ale celý den slabě foukalo. Cesty byly dobré, ale místy blátivé. V lese, v horních partiích byly místy nové polomy. Ale ty se daly obejít. Na trasy pochodu se vydalo celkem 455 turistů. Počet turistů na pěších trasách: 7 km - 266 , 16 km - 150 , 23 km - 25 , 38 km - 7 . Cyklotrasy absolvovalo 7 cykloturistů.


Babské bál 2019 Vloženo: 08.04.2019 Změna: 08.04.2019 v 18:05 Diskuze: 0

V sobotu 16. Března 2019 se konal již čtrnáctý ročník „Babského bálu". Tentokrát byl bál hodně očekávaný, protože na scénu se vrátila „stará garda", původní stará sestava Vjechétku. Pro konání bálu Vjechétek oslovil pna Šimka z Hanácké Krčmy a to, jak se se svým personálem k celé akci postavil, bylo úžasné. Vše bylo pro účinkující soubor i pro hosty připraveno na jedničku. Úvodního a původního slova se ujala nejstarší a zakládající členka souboru paní Anna Najerová. Každé vystoupení bylo vždy odměněno obrovským potleskem. Hlavně sólistky souboru Věra Grimmerová, Markéta Grulichová, Věra Hrbatová a Šárka Vávrová vždy rozburácely celý sál. K výborné náladě přispěla i kapela „Stofka" s paní zpěvačkou. Patří jim též upřímný dík. Právě od kapelníka přišla SMS, která velmi potěšila. Stálo tam: "Jaroměřice mají poklad - mají Vjechétek!"


Kanalizační řád aneb všechno má svá pravidla Vloženo: 16.03.2019 Změna: 16.03.2019 v 17:29 Diskuze: 0

Zorientovat se v záplavě předpisů a nařízení, se kterými se setkáváme nejen při plnění pracovních povinností, ale i v běžném životě, je docela náročné. Ovšem nerespektováním základních pravidel často způsobujeme nepříjemnosti sobě nebo druhým a mnohdy nás to stojí i nějaké peníze. A to je i případ nedodržování zásad, které se týkají vypouštění odpadních vod do kanalizace. Většina z vás vypouští do kanalizace pouze splaškové vody, tzn. vody použité v domácnosti, tudíž k prohřeškům vůči těmto zásadám běžně nedochází, příp. jen výjimečně.


Benefiční koncert pro Kalvárii Vloženo: 16.03.2019 Změna: 16.03.2019 v 17:45 Diskuze: 0

Nadační fond poutního místa Kalvárie ve spolupráci s jaroměřickou farností připravuje Benefiční koncert na podporu národní kulturní památky - Poutního areálu na Kalvárii. Koncert se uskuteční v neděli 19. května 2019 v 18 hodin v kapli na Kalvárii. Vystoupí dva pěvecké sbory - CANTUS Jaroměř a OCTOPUS Brno. Vstupné je dobrovolné, výtěžek koncertu bude věnován na obnovu areálu. Zveme všechny na příjemný kulturní zážitek


Projekt IKAP Vloženo: 15.03.2019 Změna: 16.03.2019 v 17:46 Diskuze: 0

V letošním školním roce se zapojila naše základní škola do projektu IKAP (Implementace krajského akčního plánu), který byl vyhlášen Pardubickým krajem. Cílem projektu je podpora polytechnického vzdělávání, zaměřená na fyziku, biologii, chemii a informatiku. V rámci projektu uskuteční ZŠ Jaroměřice ve spolupráci s Gymnáziem v Moravské Třebové čtyři projektové dny pro vybranou skupinu žáků v časovém rozhraní jednoho roku.


Poplatky za odpad a ze psů Vloženo: 13.03.2019 Změna: 13.03.2019 v 16:24 Diskuze: 0

Poplatek ze psa pro rok 2019 činí 100 Kč Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2019 Základní výše poplatku činí 600 Kč. U domácnosti, které vytřídily do 20 kg na osobu, poplatek činí 500 Kč (sleva 100 Kč). Tam, kde domácnosti vytřídily nad 20 kg na osobu, činí poplatek 400 Kč (sleva 200 Kč).


Přerušení dodávky elektřiny Vloženo: 11.03.2019 Změna: 11.03.2019 v 11:38 Diskuze: 0

Dne 4.3.2019 a 11.3. 2019 bude v obci přerušena dodávka elektřiny dle níže uvedeného rozpisu lokalit.


Změny v Obecní knihovně Vloženo: 04.03.2019 Změna: 04.03.2019 v 12:01 Diskuze: 0

Od 1. 3. 2019 dojde v Obecní knihovně v Jaroměřicích ke změně půjčovní doby. Nově bude knihovna otevřena v úterý 8:00 - 11:30 12:00-15:00 středu 8:00 - 11:30 12:00-15:00 pátek 15:00-17:00


Síťování na ZŠ Jaroměřice Vloženo: 04.03.2019 Změna: 04.03.2019 v 13:15 Diskuze: 0

V září 2018 se ZŠ Jaroměřice zapojila do projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti. Hlavní aktivitou projektu je pravidelné setkávání pedagogů z okolních základních škol a vzájemné sdílení zkušeností na téma rozvoj čtenářské gramotnosti. Setkání probíhají v neformální atmosféře a jsou realizovaná formou vzájemné diskuse, sdílení námětů do výuky apod. Každý účastník na setkání aktivně vystupuje, přichází s otázkami a podněty.


«12345...73»1 - 10 z 722