Všechny kategorie

«12345...71»1 - 10 z 710
Tritius- nový knihovní systém Vloženo: 24.01.2019 Změna: 24.01.2019 v 12:41 Diskuze: 0

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny Jaroměřice. Naše knihovna přešla z knihovního systému Clavius na Tritius. V novém online katalogu můžete dokumenty vyhledávat, rezervovat, hodnotit, doporučovat, sdílet, psát komentáře ... dále můžete sledovat vaše čtenářské konto. Tritius si bude dobře rozumět s vašim smartphonem, iPhonem ...


Bezpečnější průjezd obcí Vloženo: 17.01.2019 Změna: 24.01.2019 v 12:08 Diskuze: 0

Každým kdo projížděl Jaroměřicemi od kostela na Úsorbno, musel úseku u Hanácké Krčmy pod zámkem věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost. Zvláště pak měl-li si v nepřehledné zatáčce vyhnout s nákladním autem či autobusem. Když se k takové situaci nachomýtl ještě chodec, bylo na problém zaděláno. Na podzim loňského roku se chátrající statek č.p. 218 dostal v insolvenčním řízení do prodeje. Zastupitelstvo obce nezaváhalo a odsouhlasilo koupi nemovitosti.


Nalezený pejsek - příběh s dobrým koncem Vloženo: 16.01.2019 Změna: 24.01.2019 v 13:37 Diskuze: 0

Karel - tak jsme malého tuláka pojmenovali - byl stále bez pána. Nikdo se k němu nehlásil a tak jsme začali hledat nového páníčka. A podařilo se. Místo do útulku se Kája stěhovat do vísky nedaleko Jaroměřic ale tentokrát nad Rokytnou. Dnes dělá "parťáka" dvouletému jezevčíkovi a my jsme opravdu rádi, že našel nový domov.


Celorepubliková síť Laborky.cz – skvělá příležitost pro Základní školu Jaroměřice Vloženo: 16.01.2019 Změna: 24.01.2019 v 12:08 Diskuze: 0

Od ledna 2019 se naše škola zapojila do projektu Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném. Jedná se o projekt, který se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů přírodovědných předmětů formou setkávání v tzv. Centrech kolegiální podpory a setkávání online. Jedno toto centrum bude zřízeno právě v Základní škole Jaroměřice.


Tříkrálová sbírka 2019 Vloženo: 10.01.2019 Změna: 24.01.2019 v 13:26 Diskuze: 0

V letošním roce se osmého ročníku tříkrálové sbírky zúčastnilo 9 skupinek. V Jaroměřicích a Nových Dvorech koledovalo 26 dětí, z toho 5 ze školky. Role vedoucích se zdárně ujalo 5 studentek a 4 dospělí. Upřímně děkujeme všem spoluobčanům, díky kterým jsme na pomoc potřebným přispěli částkou 30 450,- Kč, což je o 793,- Kč více než loni! Všem lidem dobré vůle Pán Bůh zaplať a přejeme hojnost Božího požehnání a zdraví v roce 2019. Helena Lexmanová, asistentka TKS


Vánoční koledování ZUŠ Jevíčko Vloženo: 22.12.2018 Změna: 24.01.2019 v 13:27 Diskuze: 0

Stalo se již milou tradicí, že předvánoční náladu vozí do obcí žáči ZUŠ Jevíčko při svém "Koledování". Do Jaroměřic zavítali také v závěru roku 2018. A přestože nepřivezli s sebou dlouho očekávaný sníh, naladili přítomné jaroměřické občany na "vánoční notu". Děkujeme všem žákům i jejich učitelům za krásné hudební vystoupení.


Děkovný adventní koncert Nadačního fondu poutního místa Kalvárie Vloženo: 21.12.2018 Změna: 21.12.2018 v 19:18 Diskuze: 0

Rok 2018 se pomalu, ale jistě chýlí ke svému závěru. Další rok, ve kterém jsme se společně přiblížili k finální podobě rekonstrukce poutního místa na Kalvárii. Místa, které bylo v letošním roce prohlášeno za Národní kulturní památku. "Dědictví otců zachovej nám, pane" - pradávné rčení, které i dnes ctí jak český stát, tak Pardubický kraj, ale především všichni drobní dárci z řad jaroměřických občanů i přespolních. Jen díky tomuto ušlechtilému úsilí se daří postupně obléknout poutní místo do nového kabátu.


Beseda s důchodci Vloženo: 12.12.2018 Změna: 12.12.2018 v 08:15 Diskuze: 0

V příjemné atmosféře druhé adventní neděle proběhla tradiční Beseda s důchodci v restauraci U Trojanů. Společenský sál se zaplnil do posledního místa a všichni hosté plně využívali možnosti popovídat si se sousedy, které i díky pošmournému počasí a dlouhým zimním večerům nějaký čas neviděli. Na úvod setkání přítomní se zájmem vyslechli zprávu o dění v obci za celý pomalu již končící rok 2018 a velmi pozorně sledovali i plány do let budoucích.


Tříkrálová Sbírka Vloženo: 12.12.2018 Změna: 12.12.2018 v 08:20 Diskuze: 0

Tříkrálová sbírka Charity Moravská Třebová proběhne v obcích Moravskotřebovského a Jevíčského a regionu a na území Velkoopatovicka ve dnech: 3. – 14. 1. 2019 Hlavním koledovacím dnem je sobota 5. 1. 2019, kdy můžete očekávat návštěvu Tříkrálových koledníků. Vedoucí skupinky Tří králů musí mít u sebe platnou průkazku. Kasička Tříkrálové sbírky je označena logem charity, číslem a je úředně zapečetěná razítkem místního obecního úřadu.


Vystoupení v Domově pro seniory Vloženo: 05.12.2018 Změna: 24.01.2019 v 13:36 Diskuze: 0

Ve středu 5. 12. 2018 byly děti z naší školy potěšit vánoční písničkou a básničkou babičky a dědečky v Domově pro seniory na Kalvárii. Tato naše setkání probíhají pravidelně, letos posíleni o mateřskou školu. Nejmenší předvedli pásmo pohybových říkadel doplněné písničkami a tanečkem, starší zarecitovali a zazpívali vánoční i lidové písničky.


«12345...71»1 - 10 z 710