• Tvořivé odpoledne

  Místo konání: Spolkový a volnočasový areál
  Začátek události: 26.08.2019 14:00
  Ukončení: 26.08.2019 17:00
  s keramičkou Gabrielou Sekerešovou. Pro děti i dospělé. Vyzkoušejte si točení na kruhu, zdobení keramiky nebo malování na plátno. Vstup zdarma, účastníci hradí pouze materiál v rozmezí 50-100 Kč (dle zvolené aktivity). Prosím zájemce o přihlášení v knihovně.
 • Zrodila se hvězda - kino na kolečkách

  Místo konání: hřiště na Čtvrtničkách
  Začátek události: 19.08.2019 21:00
  Ukončení: 19.08.2019 23:00
  letní kino na hřišti na Čtvrtníčkách, začátek po setmění (ca po 9. hodině). Romantický muzikál nominovaný na čtyři Oscary s Lady Gaga v hlavní roli. USA 2018, režie Bradley Cooper. Vstupné 80 Kč.
 • Zájezd na zámek Hluboká

  Místo konání: zámek Hluboká
  Začátek události: 10.08.2019 04:40
  Ukončení: 10.08.2019 23:00
  zájezd s průvodcem Janem Valíčkem, dalším bodem programu je rozhledna Kleť, odjezd 4:30 Biskupice, 4:40 Jaroměřice, 4:50 Velké Opatovice, 5:00 Jevíčko.
 • English conversation

  Místo konání: Volnočasový areál
  Začátek události: 09.07.2019 18:00
  Ukončení: 09.07.2019 20:00
  Anglická konverzace s Britt-Marie Pazdírek, od 9.7. pravidelně každé úterý do 13.8. Cena za lekci je 50 Kč. Zájemce prosíme o přihlášení v knihovně. Je možné dohodnout i individuální lekce.
 • Čtení na zahradě

  Místo konání: zahrada č.p. 200
  Začátek události: 02.07.2019 15:30
  Ukončení: 02.07.2019 17:30
  navazujeme na úspěšné prázdninové čtení u studny. Každé prázdninové úterý na zahradě "dvoustovky". Sraz před "dvoustovkou"
 • Charitativní dílnička

  Místo konání: Dům zahrádkářů
  Začátek události: 21.03.2019 16:00
  Ukončení: 21.03.2019 20:00
  každý čtvrtek, od 16:00, v Domě zahrádkářů. Tvorba drobností pro seniory. Zapojit se může každý.
 • Jóga a tchai-chi s Marií Pazdírkovou

  Místo konání: Spolkový a volnočasový areál
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  každé út, se, čt vždy od 16.30 hodin
 • Pilates s Mgr. Janou Kamenou

  Místo konání: Spolkový a volnočasový areál
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  pondělky od 17.30 hodin
 • Masáže s masérkou Kamilou Zapletalovou Dis.

  Místo konání: klubovna CŽP
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  pondělky od 16 hodin, objednání přímo u fyzioterapeutky nebo na tel. 774 226 595
 • Kosmetické studio LUCIE VISAGE

  Místo konání: CŽP v poschodí
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  kosmetické služby, vždy v úterý, objednání přímo u kosmetičky Lucie Plocrové, tel. 732 133 501

Články

Bešterenec a ti druzí Změněno: 19.08.2019 12:08 Vloženo: 19.08.2019

Proměňující se světelné podmínky vlahého srpnového večera poskytly dokonalou kulisu letošním Oživlým pověstem. Při křtu jaroměřických Cyrilem a Metodějem ještě bylo vidět a ani na vodníka přihlížející nemuseli svítit. Cesta ke Stráži se ale halila do šera, takže Franta Žlibků mohl udeřit nečekaně jako správný loupežník a lucerničky i kapesní svítilny již přišly vhod. U hašteřivých čertů v Kadrmaně už byla úplná tma. Kalvárii osvětlily veliké lampy a její zakladatelé se tak ukázali v tom nejlepším světle. Prostranství před Dvoustovkou v záři pouličních lamp bylo důstojnou scénou pro zápas Jindřicha Zdíka a knížete Konráda. Středověká zbroj rytíře Jana z Linhartic odrážela bohužel pouze veřejné osvětlení, protože zatažené nebe nepropustilo jedinou hvězdičku. Ve tmě za zámečkem čekal Bešterenec, jež si při jízdě na černém koni srazil hlavu a pak už se s přítomnými přišli rozloučit Bílští z Kaříšova, stavitelé renesanční budovy.


Zájezd od Úsobrna Změněno: 20.08.2019 11:08 Vloženo: 18.08.2019

Po loňském úspěšném zájezdu do Velké Roudky se letos vydal autobus z Jaroměřic do Úsobrna. I přes možná úsměvnou vzdálenost byl o zájezd zájem a jeho kapacita byla naplněna. Přes padesát účastníků se tak sešlo po polední bouřce ve Úsobrnském kostele, kde je přivítal pan starosta Petr Komárek. Procházka za historií vsi měla několik zastávek. U obchodu nám Michal Schuster pověděl o místních mlýnech, na obecním úřadě jsme si prohlédli místní muzeum a po prohlídce sklárny jsme se společně občerstvili na Ranči Úsobrno. Děkujeme Mgr. Michalovi Schusterovi za jeho poutavé vyprávění a těšíme se na další zájezd za historií našeho okolí. Obecní knihovna


Módní přehlídka Změněno: 20.08.2019 11:08 Vloženo: 18.08.2019

Příležitostí k nákupu zajímavé módy v okolí moc není. Proto řada dívek a žen ocenila červencovou módní přehlídku jako možnost vyrazit do společnosti a zároveň si pořídit něco pěkného na sebe. Nositelné, slušivé a cenově dostupné halenky a šaty firmy BB Styling podtrhl bezchybný makeup zajištěný vizážistkou Lucií Plocrovou. Přehlídku doprovodila Helena Vykydalová přesným a zábavným komentářem a hudební podkres zajistila skupina Čas lesa. Na úspěchu akce má velký podíl občerstvení, zajištěné SPOZ. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci a také Petru Bomberovi, který na přehlídce zajistil ochutnávku vín z nabídky Vinotéky a pivotéky Jaroměřice. Obecní knihovna a SPOZ


Nový dopravní automobil pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Jaroměřice Změněno: 23.07.2019 11:07 Vloženo: 23.07.2019

Obec Jaroměřice získala v letošním roce nový dopravní automobil Ford Transit pro Jednotku dobrovolných hasičů obce. Automobil je financován z dotace Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (450 tisíc korun), Pardubického kraje (300 tisíc korun) a podílu obce Jaroměřice (210 tisíc korun). V sobotu 20. července byl automobil slavnostně vysvěcen duchovním správcem farnosti otcem Pavlem a předán našim hasičům do užívání. Slavnosti se zúčastnili i představitelé hasičského sboru okolních obcí a naší partnerské obce Sieroszewice.


Noc kostelů 2019 Změněno: 22.07.2019 05:07 Vloženo: 22.07.2019

Slavnostně vyzdobený kostel Všech Svatých byl svědkem zahájení již čtvrtého ročníku večerního setkání. Důkladně připravený historik Mgr. Michal Schuster účastníky poutavě seznámil s jeho minulostí a potom se všichni přesunuli do tzv. Loretánské kaple na Kalvárii, kde přítomné přivítala paní starostka a otec Pawel Wójciak. Výkladu o vzniku a historii Kalvárie navazoval na koncert houslistek ze ZUŠ Jevíčko pod vedením Bc. Barbory Křivinkové, který svou nádhernou náladou do prostředí skvěle zapadal. Prohlídku kostela Povýšení Svatého Kříže podkreslovalo malebné světlo zapadajícího slunce. Děkujeme za možnost v netradičním čase a atmosféře poznávat místa, která utvářela historii naší obce a uchovávat tak památku našich předků pro další generace.


Perníková popelnice 2018 aneb třídění odpadu přináší své ovoce Změněno: 22.07.2019 05:07 Vloženo: 22.07.2019

Soutěž obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů každoročně vyhlašuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. společně s Pardubickým krajem. Pořadí obcí je výsledkem celoročního sběru tříděného odpadu, respektive množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele za celý rok 2018. V tomto roce obce soutěžily už po dvanácté a byly rozděleny do tří kategorií podle počtu obyvatel. Naše obec v kategorii od 301 do 2 000 obyvatel obsadila 3. místo za obcí Čeperka a městem Seč. Poděkování patří všem aktivně zapojeným občanům i zaměstnancům obce, kteří se o tříděný odpad starají.


Slavnostní rozloučení se školním rokem Změněno: 10.07.2019 04:07 Vloženo: 04.07.2019

27.června jsme v obřadní síni jaroměřického zámku slavnostně předali první vysvědčení žáčkům první třídy a zároveň poslední vysvědčení žákům deváté třídy. Prvňáčci přijali vysvědčení zvesela, deváťákům jihly při loučení oči. Končí jedna jejich životní etapa. Loučí se se spolužáky, se kterými trávili minulých devět let. Ale s koncem jednoho začíná druhé - budou z nich středoškoláci a potkají nové kamarády. Přejeme jim hodně štěstí a studijních úspěchů, všem žáků a také jejich učitelům pěkné a slunečné prázdniny. O den později jsme slavnostně pasovali naše přeškoláčky na školáky. Do první třídy se všichni těší a z toho máme velkou radost.


Další informace

Projekty podpořené z EU Fond soudržnosti - Operační program Životní prostředí

Obec Jaroměřice v roce 2017 získala z Fondu soudržnosti - Operačního programu Životní prostředí dvě dotace. První je v rámci předcházení vzniku odpadů určena na nákup štěpkovače, kompostérů pro občany a kontejneru na textil, který jsme umístili do Nového Dvora. Druhá dotace je určena na rozšíření sběrného dvora v Jaroměřicích - stavební část na úpravu zpevněných ploch a vybudování přístřešku pro skladování tříděných komodit a technologická část na dovybavení sběrného dvora o lis na tříděný odpad, třídící linku a kontejner na suť.


Kalendář


    Březen 2020