• Dolomity, arrivederci!

    Místo konání: Výstavní síň knihovny
    Začátek události: 05.06.2020 18:00
    Ukončení: 10.07.2020 20:00
    Výstava fotografií Jaroslava Musila S cestováním jsme se (snad jen na chvíli) rozloučili, pojďme tedy cestovat alespoň zprostředkovaně na výstavě. Srdečně zveme na vernisáž s povídáním o cestováním a autorským čtením Hany Bočkové-Krejsové, která proběhne v pátek 5.6.2020 v 18:00.

Články

Znovuotevření knihovny Změněno: 27.04.2020 12:04 Vloženo: 27.04.2020

Knihovna bude od úterý 28.4.2020 otevřena v běžné výpůjční době. Půjčování bude probíhat přes okénko. Pro rychlejší odbavení můžete telefonicky, sms nebo emailem kontaktovat knihovnu, která Vám knihy připraví podle Vašeho přání. Pro vracení knih je u vstupu do knihovny umístěn box, odtud budou knihy uloženy do karantény na 72 hodin, než je bude možné znovu půjčovat. Ve středu 29.4.2020 budou výpůjční hodiny prodlouženy do 17:00.


Pytlový svoz odpadu Změněno: 22.04.2020 11:04 Vloženo: 22.04.2020

Žádáme občany, kteří chtějí odevzdat pytle s tříděným plastem a papírem a nemají jiné odpady na sběrný dvůr, aby využili možnosti svozu pytlů, který proběhne v úterý 28. dubna. Pokud nemáte kódy na pytle, stačí přímo na pytel napsat číslo popisné nebo na pytel přivázat papírovou kartičku s číslem popisným. Zaměstnanci dvora pak odpad načtou do systému. Pytlovým svozem předejdeme dlouhým frontám na sběrném dvoře. Další pytlový svoz proběhne 26. května.


Jarní úklid s kynology Změněno: 16.04.2020 10:04 Vloženo: 16.04.2020

Dne 14. března, ještě před vyhlášením mimořádných opatření, se sešli kynologové z místního Kynologického klubu a uskutečnili sběr odpadu pro obec. Jarní úklid zahrnoval přilehlé prostory cvičiště, břehy potoka, meze, silnici od značky obce Jaroměřice po značku obce Nový Dvůr a část čtvrti na Pile. Bohužel i v dnešní době, kdy stojí kontejnery takřka na každém rohu a fungují sběrné dvory, se nasbíralo mnoho odpadků, které někdo vyhodil jen tak do přírody.


Zápis do Mateřské školy Jaroměřice pro školní rok 2020/2021 Změněno: 16.04.2020 10:04 Vloženo: 16.04.2020

propběhne v úterý 5.5.2020 od 15 do 16 hodin v I. třídě MŠ. K zápisu je nutné vzít s sebou rodný list a očkovací průkaz dítěte. Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se zápis do MŠ Jaroměřice uskuteční bez přítomnosti dětí.


Poděkování Změněno: 20.04.2020 08:04 Vloženo: 16.04.2020

Ještě začátkem března bylo nepředstavitelné, že by všichni lidé na ulici měli ochrannou roušku. V té době byli v České republice diagnostikováni tři nakažení novým koronavirem a Ministerstvo zdravotnictví zakázalo prodej ochranných prostředků jiným osobám než zdravotníkům. O čtrnáct dní později se však nošení roušek stalo běžnějším a o něco později i povinným. Vzhledem k tomu, že chirurgické masky byly nedostatkovým zbožím, začala řada lidí šít roušky doma.


Sběrný dvůr Změněno: 08.04.2020 03:04 Vloženo: 08.04.2020

Sběrný dvůr v Jaroměřicích bude po nouzových opatřeních znovu otevřen od středy 15.4.2020. V platnosti stále zůstávají opatření - dodržování bezpečné vzdálenosti. Z tohoto důvodu a v zájmu ochrany zdraví občanů i zaměstnanců obce budou občané do sběrného dvora vpouštěni jednotlivě. Dbejte , prosím, pokynů pracovníků sběrného dvora.


MUDr. Trčková - změna ordinační doby s platností od 1.4.2020 Změněno: 30.03.2020 09:03 Vloženo: 30.03.2020


Další informace

Projekty podpořené z EU Fond soudržnosti - Operační program Životní prostředí

Obec Jaroměřice v roce 2017 získala z Fondu soudržnosti - Operačního programu Životní prostředí dvě dotace. První je v rámci předcházení vzniku odpadů určena na nákup štěpkovače, kompostérů pro občany a kontejneru na textil, který jsme umístili do Nového Dvora. Druhá dotace je určena na rozšíření sběrného dvora v Jaroměřicích - stavební část na úpravu zpevněných ploch a vybudování přístřešku pro skladování tříděných komodit a technologická část na dovybavení sběrného dvora o lis na tříděný odpad, třídící linku a kontejner na suť.


Kalendář


    Leden 2020