• Tajemství tety Eleanory

  Místo konání: Spolkový a volnočasový areál
  Začátek události: 28.06.2019 18:00
  Ukončení: 28.06.2019 20:00
  Předprázdninové promítání rodinného filmu o příbězích schovaných za tajemnými dveřmi.
 • Patchwork-volná dílna

  Místo konání: Volnočasový areál
  Začátek události: 22.06.2019 09:00
  Ukončení: 22.06.2019 17:00
 • Noc kostelů

  Místo konání:
  Začátek události: 21.06.2019 18:00
  Ukončení: 21.06.2019 22:00
  v 18:00 prohlídka kostela Všech svatých (dolního), 19:00 v kostele Povýšení sv. Kříže vystoupení žáků ZUŠ Jevíčko a komentovaná prohlídka
 • Divočiny

  Místo konání: Spolkový a volnočasový areál
  Začátek události: 18.06.2019 16:00
  Ukončení: 18.06.2019 16:00
  Co se stane, když na sebe Max oblékne vlčí kůži a začne zlobit? Divadelní představení pro děti (i rodiče a prarodiče).
 • Pohádkový les

  Místo konání:
  Začátek události: 15.06.2019 13:00
  Ukončení: 15.06.2019 20:00
  13:00-14.30 h. prezentace na hřišti na Čtvrtničkách startovné 30,-Kč hledání princezny mezi pohádkami v jaroměřickém lese. Doprovodný program: výtvarné dílny, skákací hrad, jízda na koni a další, občerstvení, cca 16.00 průvod pohád. postav
 • Kurz paličkované krajky s Ing. Ivou Vanžurovou

  Místo konání: Spolkový a volnočasový areál
  Začátek události: 02.06.2019 09:00
  Ukončení: 02.06.2019 16:30
  pro začátečníky i pokročílé
 • Pietní akt k 70. výročí letecké katastrofy

  Místo konání: pomník letců
  Začátek události: 26.05.2019 15:00
  Ukončení: 26.05.2019 16:00
  Program: 13:00 sraz účastníků v Jevíčku před hotelem Morava, 14:00 položení věnců u pomníku v Jevíčku, 14:30 odjezd do Jaroměřic, 15:00 uctění památky u pomníku v Jaroměřicích, 15:30přelet vojenských letounů AČR. Pořádá město Jevíčko a obec Jaroměřice.
 • Benefiční koncert pro Kalvárii

  Místo konání: poutní místo Kalvárie
  Začátek události: 19.05.2019 18:00
  Ukončení: 18.05.2019 20:00
  Vystoupí pěvecké sbory Cantus Jaroměř a Octopus Brno.
 • Nepál

  Místo konání: Spolkový a volnočasový areál
  Začátek události: 17.05.2019 17:00
  Ukončení: 17.05.2019 19:00
  Přednáška o lidech, životě a přírodě očima cestovatele Jiřího Vokála.
 • Charitativní dílnička

  Místo konání: Dům zahrádkářů
  Začátek události: 21.03.2019 16:00
  Ukončení: 21.03.2019 20:00
  každý čtvrtek, od 16:00, v Domě zahrádkářů. Tvorba drobností pro seniory. Zapojit se může každý.
 • Jóga a tchai-chi s Marií Pazdírkovou

  Místo konání: Spolkový a volnočasový areál
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  každé út, se, čt vždy od 16.30 hodin
 • Pilates s Mgr. Janou Kamenou

  Místo konání: Spolkový a volnočasový areál
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  pondělky od 17.30 hodin
 • Masáže s masérkou Kamilou Zapletalovou Dis.

  Místo konání: klubovna CŽP
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  pondělky od 16 hodin, objednání přímo u fyzioterapeutky nebo na tel. 774 226 595
 • Kosmetické studio LUCIE VISAGE

  Místo konání: CŽP v poschodí
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  kosmetické služby, vždy v úterý, objednání přímo u kosmetičky Lucie Plocrové, tel. 732 133 501

Články

Vítání občánků Změněno: 16.05.2019 10:05 Vloženo: 16.05.2019

V neděli 12.5.2019 proběhlo na Obecním úřadě v Jaroměřicích slavnostní přivítání nových občánků. V úvodu vystoupil pěvecký sbor zdejší školy pod vedením Mgr. Františka Václavka a Soni Valentové s pásmem lidových písní. Po přivítání všech přítomných paní starostka Mgr. Iveta Glocová pronesla slavnostní projekt k přítomným rodičům. Rodiče dostali drobný dárek z projektu S knížkou do života - Bookstart, který stručně představila knihovnice Mgr. Veronika Kraváčková. Poté se rodiče zapsali do pamětní knihy a pro své ratolesti převzali drobné dárky.


Jaroměřické čarodějnice Změněno: 15.05.2019 03:05 Vloženo: 15.05.2019

Čarodějnice odstartovaly svůj každoroční rej přeletem od místní knihovny na hřiště. Sem přenesly připravenou figurínu, kterou si pojmenovaly Emil. Tato postava měla symbolizovat zimu, chlad a temnotu, jejíž vláda tímto dnem končí. Zapálením ohně a společným pokřikem jsme se rozloučili s temnotou a přivolávali jsme radost a hojnost do našich životů. Další část už byla věnovaná všem malým, kouzelným bytostem. Ty nám předvedly, jak se zlepšily ve svých čarodějných dovednostech – zaklínání, čarodějnické eleganci, strašení, čarodějnické kondičce (při skoku přes ohýnek) a jízdě na koštěti. Vše sledovala odborná čarodějnická porota, s jejíž pomocí byli všichni odvážní soutěžící (školáci i předškoláci) odměněni.


Výroba pískových mandal Změněno: 15.05.2019 03:05 Vloženo: 15.05.2019

Na čtvrtek 9. 5. jsme pro žáky naší školy připravili zajímavou aktivitu – výrobu pískových mandal. Mandaly mají původ v indické a tibetské tradici. Sloužily a dodnes slouží k uvolnění, meditaci a relaxaci. Žáci se s touto technikou seznámili a každý si vyrobil svůj vlastní originální obrázek. Většina dětí ho prý využije jako dárek pro nadcházející Den matek.


Laborky.cz : Dubnové projektové odpoledne Změněno: 15.05.2019 04:05 Vloženo: 12.05.2019

V úterý 23. dubna 2019 a v pátek 26. dubna 2019 proběhla na naší škole další projektová odpoledne pro pedagogy a pro žáky v rámci projektu Laborky.cz. Tentokrát účastníci řešili badatelskou otázku „Jak odhalit podvodníka aneb co vymyslel Archimédes" a využili starověký příběh o Archimedovi a syrakuském králi. Archimédes prostřednictvím pokusu dokázal nepravost zlaté korunky, kterou si nechal panovník Hieron II. ze Syrakus vyrobit od svého zlatníka. Zlatník totiž obdržel na zhotovení korunky jeden kilogram zlata, ale ve skutečnosti si část drahého kovu nechal a zlato nahradil jiným, levnějším kovem. Tento podvod ovšem Archimedes odhalil, zavěsil na jedno rameno dvouramenných vah kilogram zlata a na druhé rameno vyrobenou korunku. Když ponořil obě ramena s předměty do vody, rameno s korunkou se vychýlilo. Zlatník byl za svůj podvod popraven. A do té doby je znám Archimedův zákon.


Jarní prodejní zahrádkářská výstava výpěstků a přebytků Změněno: 10.05.2019 09:05 Vloženo: 10.05.2019

V sobotu 4. 5.2019 proběhla Jarní prodejní zahrádkářská výstava výpěstků a přebytků v Domě zahrádkářů. Návštěvníci si mohli zakoupit nejen výpěstky na své zahrádky, ale ochutnat pivečko z místního jaroměřického minipivovaru.


Beseda s Petrou Martiškovou Změněno: 26.04.2019 12:04 Vloženo: 26.04.2019

V rámci března – měsíce čtenářů jsme měli tu čest v Jaroměřicích přivítat spisovatelku Petru Martiškovou, která žáky třetí až páté třídy seznámila s procesem vzniku knihy od jejího napsání po tisk v tiskárně. Následně je provedla svojí knížkou Hastrmanka Evelínka a zlatá rybka a ukázala jim, jak je důležité myslet na přírodu a prostředí kolem nás. Setkání s paní Martiškovou bylo poučením i inspirací. Obecní knihovna


Čtení, které pomáhá Změněno: 26.04.2019 01:04 Vloženo: 26.04.2019

Žáci 4. třídy naší školy jsou přihlášení do celorepublikového projektu Čtení pomáhá, kde díky svým načteným knihám a správně zodpovězeným otázkám získají 50,- Kč, které posléze věnují některým vybraným charitám či potřebným lidem. Za necelý měsíc se jim podařilo vybrat a přispět neuvěřitelných 20 050,- Kč.


Další informace

Projekty podpořené z EU Fond soudržnosti - Operační program Životní prostředí

Obec Jaroměřice v roce 2017 získala z Fondu soudržnosti - Operačního programu Životní prostředí dvě dotace. První je v rámci předcházení vzniku odpadů určena na nákup štěpkovače, kompostérů pro občany a kontejneru na textil, který jsme umístili do Nového Dvora. Druhá dotace je určena na rozšíření sběrného dvora v Jaroměřicích - stavební část na úpravu zpevněných ploch a vybudování přístřešku pro skladování tříděných komodit a technologická část na dovybavení sběrného dvora o lis na tříděný odpad, třídící linku a kontejner na suť.


Kalendář


    Prosinec 2018