• Emoji ve filmu

  Místo konání: kino Astra Jevíčko
  Začátek události: 20.01.2018 15:00
  Ukončení: 20.01.2018 18:00
  poděkování koledníků za pomoc s Tříkrálovou sbírkou a pozvání do kina na film Emoji ve filmu
 • Tříkrálový benefiční koncert

  Místo konání: kostel NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Jevíčku
  Začátek události: 14.01.2018 15:00
  Ukončení: 14.01.2018 18:00
  vystoupí sbory Cantilo Jevíčko a Fermáta Moravská Třebová
 • Má vlast cestami proměn

  Místo konání: výstavní síň CŽP
  Začátek události: 08.01.2018 14:00
  Ukončení: 15.02.2018 00:00
  Putovní výstava - ukázka zajímavých míst a památek v naší republice, kde se uskutečnila zásadní rekonstrukce
 • Jóga a tchai-chi s Marií Pazdírkovou

  Místo konání: Výstavní síň CŽP
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  každé út, se, čt vždy od 16.30 hodin
 • Pilates s Mgr. Janou Kamenou

  Místo konání: Výstavní síň CŽP
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  pondělky od 17.30 hodin
 • Masáže s fyzioterapeutkou Petrou Hanouskovou Dis.

  Místo konání: CŽP
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  pondělky od 16 hodin, objednání přímo u fyzioterapeutky nebo na tel. 724 288 524
 • Cvičení s Mgr. Lenkou Kořenářovou

  Místo konání: Výstavní síň CŽP
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  středa od 18 hodin SM systém středa od 19 hodin BODYFORM

Články

Tříkrálová sbírka pod Charitou Moravská Třebová - v Jaroměřicích Změněno: 17.01.2018 06:01 Vloženo: 17.01.2018

Letos se konala Tříkrálová sbírka po Charitou Moravská Třebová již po 18té a opět potvrdila štědrost našich občanů i ochotu koledníků. Celkový výnos sbírky v našem regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a na území Velkoopatovicka činí částku 649 561,00 Kč, což je o 221 216 Kč více, než v loňském roce. Do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo s koledou na rtech celkem 150 skupin koledníků, což je kolem 600 dobrovolníků! Všem koledníkům, dospělým i dětem, patří náš upřímný dík! Velké poděkování patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci sbírky, zejména jednotlivým koordinátorům a charitním pracovníkům, starostům, starostkám a zaměstnancům obecních úřadů, farnostem, bratřím Františkánům, školám, školkám. V rámci Tříkrálové sbírky pomohli s koledováním také klienti Charity, skauti, školní třída, školka, dětský domov, farní mládež.


Barokní poutní areál Kalvárie v Jaroměřicích směřuje na seznam národních kulturních památek Změněno: 17.01.2018 05:01 Vloženo: 17.01.2018

Vyšlo v Deníku Svitavska dne 12. ledna 2018


Výstava Betlémů Změněno: 17.01.2018 05:01 Vloženo: 17.01.2018

Již po jedenácté se snažíme v adventním období vystavit dostupný soubor betlémů,zhotovený mnoha řameslně zručnými výtvarníky nebo i vyrobený sériově. Také tentokrát je výstava originální, dřevořezby pana IVO KRAJÍČKA vhodně zdobí obvod celé výstavní síně.


Projekty podpořené z EU Fond soudržnosti - Operační program Životní prostředí Změněno: 29.12.2017 03:12 Vloženo: 03.12.2017

Obec Jaroměřice v roce 2017 získala z Fondu soudržnosti - Operačního programu Životní prostředí dvě dotace. První je v rámci předcházení vzniku odpadů určena na nákup štěpkovače, kompostérů pro občany a kontejneru na textil, který jsme umístili do Nového Dvora. Druhá dotace je určena na rozšíření sběrného dvora v Jaroměřicích - stavební část na úpravu zpevněných ploch a vybudování přístřešku pro skladování tříděných komodit a technologická část na dovybavení sběrného dvora o lis na tříděný odpad, třídící linku a kontejner na suť.


Kompostéry pro občany Změněno: 12.12.2017 08:12 Vloženo: 12.12.2017

Obec Jaroměřice uspěla v žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - Fond soudržnosti a pořídila v rámci předcházení odpadů kompostéry pro občany. V sobotu 16. 12. si mohou občané, kteří se přihlásili do projektu vyzvednou nové kompostéry ve stodole č. p. 200 a to od 9 do 12 hodin. V rámci projektu byl také pořízen štěpkovač a kontejner na textil, který je umístěn v Novém Dvoře.


Čertovské půjčování s Mikulášskou nadílkou Změněno: 11.12.2017 03:12 Vloženo: 07.12.2017

proběhlo v jaroměřické knihovně už odpoledne 4. prosince 2017. Knihovnou probíhali čerti a andělé, celé skupině dominoval sám Mikuláš, který čerty krotil a anděle nabádal k obdarování hodných dětí. Malou pozornost přijalo na 40dětí, zbytek zůstal pro čertovskou družinu. Děti s doprovodem mohly využít neobvyklého odpoledne k půjčení knih i k deskohraní, které připravil zájemcům pan Petr FRAJVALD.


Beseda s důchodci Změněno: 02.12.2017 08:12 Vloženo: 02.12.2017

V neděli 19.11.2017 se sešlo na 80 hostů na každoroční Besedě s důchodci v Pohostinství U Trojanů. Předsedkyně SPOZu – Mgr. Věra Grimerová, přivítala přítomné a předala slovo paní starostce Mgr. Ivetě Glocové. Seznámila dříve narozené s rozpracovanými i dokončenými projekty v obci a nastínila plány, které by v budoucím období měly být uskutečněny. Velký důraz klade na zodpovědný přístup občanů k třídění odpadů. Jsou to právě starší dospělí, kteří třídění nepodceňují a pomáhají snižovat množství komunálního odpadu v popelnicích. Poděkovala seniorům za příkladný aktivní vztah k dění v obci i jménem přítomných zastupitelů. O veselé zpestření besedy se postaral soubor VJECHÉTEK svými vstupy v pestrých a vtipných kostýmech. Hudbou i zpěvem tentokrát přispěl k dobré náladě Ing. Burget. Nechyběl ani tentokrát chutný řízek s bramborovým salátem, připravený personálem restaurace.


Další informace

Projekty podpořené z EU Fond soudržnosti - Operační program Životní prostředí

Obec Jaroměřice v roce 2017 získala z Fondu soudržnosti - Operačního programu Životní prostředí dvě dotace. První je v rámci předcházení vzniku odpadů určena na nákup štěpkovače, kompostérů pro občany a kontejneru na textil, který jsme umístili do Nového Dvora. Druhá dotace je určena na rozšíření sběrného dvora v Jaroměřicích - stavební část na úpravu zpevněných ploch a vybudování přístřešku pro skladování tříděných komodit a technologická část na dovybavení sběrného dvora o lis na tříděný odpad, třídící linku a kontejner na suť.


Kalendář


    Prosinec 2017