• Starci na chmelu

  Místo konání: Moravské divadlo Olomouc
  Začátek události: 01.05.2019 17:00
  Ukončení: 01.05.2019 22:00
 • Slet čarodějnic

  Místo konání: od budovy ZŠ na hřiště na Čtvrtničkách
  Začátek události: 30.04.2019 18:00
  Ukončení: 30.04.2019 20:00
  přelet čarodějnic z Dvoustovky na hřiště TJ. Zábava, soutěže a občerstvení.
 • Patchwork-volná dílna

  Místo konání: Volnočasový areál
  Začátek události: 27.04.2019 09:00
  Ukončení: 27.04.2019 17:00
 • Humanitární sbírka

  Místo konání: CŽP - stodola
  Začátek události: 01.04.2019 08:00
  Ukončení: 18.04.2019 10:00
  pro Diakonii Broumov - zadní prostory dvora (stodola CŽP) Sběr oděvů, obuvi, přikrývek, lůžkovin, závěsů, knih aj. Případné informace v knihovně.
 • Charitativní dílnička

  Místo konání: Dům zahrádkářů
  Začátek události: 21.03.2019 16:00
  Ukončení: 21.03.2019 20:00
  každý čtvrtek, od 16:00, v Domě zahrádkářů. Tvorba drobností pro seniory. Zapojit se může každý.
 • Jóga a tchai-chi s Marií Pazdírkovou

  Místo konání: Spolkový a volnočasový areál
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  každé út, se, čt vždy od 16.30 hodin
 • Pilates s Mgr. Janou Kamenou

  Místo konání: Spolkový a volnočasový areál
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  pondělky od 17.30 hodin
 • Masáže s masérkou Kamilou Zapletalovou Dis.

  Místo konání: klubovna CŽP
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  pondělky od 16 hodin, objednání přímo u fyzioterapeutky nebo na tel. 774 226 595
 • MIMI a MAMI

  Místo konání: Spolkový a volnočasový areál
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  cvičení pro maminky a děti od 1,5 do 3 let s Mgr. Zdeňkou Selingerovou Vždy v pátek od 10 hodin.
 • Kosmetické studio LUCIE VISAGE

  Místo konání: CŽP v poschodí
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  kosmetické služby, vždy v úterý, objednání přímo u kosmetičky Lucie Plocrové, tel. 732 133 501

Články

Sbor dobrovolných hasičů pořádá sběr železného šrotu Změněno: 11.04.2019 07:04 Vloženo: 11.04.2019

v sobotu 13 dubna od 8 hodin v Jaroměřicích a Novém Dvoře. V případě, že budete chtít pomoci s vynesením šrotu na ulici, ozvěte se na tel. 731 940 466. Děkujeme.


43. ročník pochodu Jarní přírodou Změněno: 10.04.2019 01:04 Vloženo: 10.04.2019

V sobotu 16.3.2019 uspořádal oddíl turistiky TJ Jaroměřice 43.ročník Pochodu Jarní přírodou. Počasí bylo jarní. Ráno bylo zataženo a slabě pršelo. Později pršet přestalo, ale celý den slabě foukalo. Cesty byly dobré, ale místy blátivé. V lese, v horních partiích byly místy nové polomy. Ale ty se daly obejít. Na trasy pochodu se vydalo celkem 455 turistů. Počet turistů na pěších trasách: 7 km - 266 , 16 km - 150 , 23 km - 25 , 38 km - 7 . Cyklotrasy absolvovalo 7 cykloturistů.


Babské bál 2019 Změněno: 08.04.2019 06:04 Vloženo: 08.04.2019

V sobotu 16. Března 2019 se konal již čtrnáctý ročník „Babského bálu". Tentokrát byl bál hodně očekávaný, protože na scénu se vrátila „stará garda", původní stará sestava Vjechétku. Pro konání bálu Vjechétek oslovil pna Šimka z Hanácké Krčmy a to, jak se se svým personálem k celé akci postavil, bylo úžasné. Vše bylo pro účinkující soubor i pro hosty připraveno na jedničku. Úvodního a původního slova se ujala nejstarší a zakládající členka souboru paní Anna Najerová. Každé vystoupení bylo vždy odměněno obrovským potleskem. Hlavně sólistky souboru Věra Grimmerová, Markéta Grulichová, Věra Hrbatová a Šárka Vávrová vždy rozburácely celý sál. K výborné náladě přispěla i kapela „Stofka" s paní zpěvačkou. Patří jim též upřímný dík. Právě od kapelníka přišla SMS, která velmi potěšila. Stálo tam: "Jaroměřice mají poklad - mají Vjechétek!"


Kanalizační řád aneb všechno má svá pravidla Změněno: 16.03.2019 05:03 Vloženo: 16.03.2019

Zorientovat se v záplavě předpisů a nařízení, se kterými se setkáváme nejen při plnění pracovních povinností, ale i v běžném životě, je docela náročné. Ovšem nerespektováním základních pravidel často způsobujeme nepříjemnosti sobě nebo druhým a mnohdy nás to stojí i nějaké peníze. A to je i případ nedodržování zásad, které se týkají vypouštění odpadních vod do kanalizace. Většina z vás vypouští do kanalizace pouze splaškové vody, tzn. vody použité v domácnosti, tudíž k prohřeškům vůči těmto zásadám běžně nedochází, příp. jen výjimečně.


Benefiční koncert pro Kalvárii Změněno: 16.03.2019 05:03 Vloženo: 16.03.2019

Nadační fond poutního místa Kalvárie ve spolupráci s jaroměřickou farností připravuje Benefiční koncert na podporu národní kulturní památky - Poutního areálu na Kalvárii. Koncert se uskuteční v neděli 19. května 2019 v 18 hodin v kapli na Kalvárii. Vystoupí dva pěvecké sbory - CANTUS Jaroměř a OCTOPUS Brno. Vstupné je dobrovolné, výtěžek koncertu bude věnován na obnovu areálu. Zveme všechny na příjemný kulturní zážitek


Projekt IKAP Změněno: 16.03.2019 05:03 Vloženo: 15.03.2019

V letošním školním roce se zapojila naše základní škola do projektu IKAP (Implementace krajského akčního plánu), který byl vyhlášen Pardubickým krajem. Cílem projektu je podpora polytechnického vzdělávání, zaměřená na fyziku, biologii, chemii a informatiku. V rámci projektu uskuteční ZŠ Jaroměřice ve spolupráci s Gymnáziem v Moravské Třebové čtyři projektové dny pro vybranou skupinu žáků v časovém rozhraní jednoho roku.


Poplatky za odpad a ze psů Změněno: 13.03.2019 04:03 Vloženo: 13.03.2019

Poplatek ze psa pro rok 2019 činí 100 Kč Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2019 Základní výše poplatku činí 600 Kč. U domácnosti, které vytřídily do 20 kg na osobu, poplatek činí 500 Kč (sleva 100 Kč). Tam, kde domácnosti vytřídily nad 20 kg na osobu, činí poplatek 400 Kč (sleva 200 Kč).


Další informace

Projekty podpořené z EU Fond soudržnosti - Operační program Životní prostředí

Obec Jaroměřice v roce 2017 získala z Fondu soudržnosti - Operačního programu Životní prostředí dvě dotace. První je v rámci předcházení vzniku odpadů určena na nákup štěpkovače, kompostérů pro občany a kontejneru na textil, který jsme umístili do Nového Dvora. Druhá dotace je určena na rozšíření sběrného dvora v Jaroměřicích - stavební část na úpravu zpevněných ploch a vybudování přístřešku pro skladování tříděných komodit a technologická část na dovybavení sběrného dvora o lis na tříděný odpad, třídící linku a kontejner na suť.


Kalendář


    Prosinec 2017