• Předvánoční koledování ZUŠ Jevíčko

  Místo konání: č.p. 200
  Začátek události: 16.01.2018 14:30
  Ukončení: 16.12.2017 14:50
 • Děkovný adventní koncert Nadačního fondu poutního místa Kalvárie

  Místo konání: dolní kostel
  Začátek události: 17.12.2017 17:30
  Ukončení: 17.12.2017 19:00
  orchestr Holóbek z Protivanova
 • Cyrano z Bergeracu

  Místo konání: Moravské divadlo Olomouc
  Začátek události: 12.12.2017 16:10
  Ukončení: 12.12.2017 22:00
  odjezd autobusu: Biskupice 15.40 h, Jevíčko 15.50 h, Velké Opatovice 16.00 h, Jaroměřice 16.10 h, dřívější odjezd z důvodu možnosti procházky adventními trhy v Olomouci Zájezd do Moravského divadla v Olomouci na představení „CYRANO Z BERGERACU“ začátek 19.00 h, cena vstupenky 230,- Kč+ jízdné 85,- Kč= celkem 315,- Kč
 • Výstava Betlémů

  Místo konání: Výstavní síň CŽP
  Začátek události: 08.12.2017 18:00
  Ukončení: 03.01.2018 18:00
  Zpřístupněno do 20.12. a 3.-6.1. v půjčovní dny knihovny PO, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18, dále v neděli 17.12. po ukončení adventního koncertu a 26.12. od 14.00 do 16.00 h, jinak na tel. 778 086 380
 • Jóga a tchai-chi s Marií Pazdírkovou

  Místo konání: Výstavní síň CŽP
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  každé út, se, čt vždy od 16.30 hodin
 • Pilates s Mgr. Janou Kamenou

  Místo konání: Výstavní síň CŽP
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  pondělky od 17.30 hodin
 • Masáže s fyzioterapeutkou Petrou Hanouskovou Dis.

  Místo konání: CŽP
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  pondělky od 16 hodin, objednání přímo u fyzioterapeutky nebo na tel. 724 288 524
 • Cvičení s Mgr. Lenkou Kořenářovou

  Místo konání: Výstavní síň CŽP
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  středa od 18 hodin SM systém středa od 19 hodin BODYFORM

Články

Čertovské půjčování s Mikulášskou nadílkou Změněno: 11.12.2017 03:12 Vloženo: 07.12.2017

proběhlo v jaroměřické knihovně už odpoledne 4. prosince 2017. Knihovnou probíhali čerti a andělé, celé skupině dominoval sám Mikuláš, který čerty krotil a anděle nabádal k obdarování hodných dětí. Malou pozornost přijalo na 40dětí, zbytek zůstal pro čertovskou družinu. Děti s doprovodem mohly využít neobvyklého odpoledne k půjčení knih i k deskohraní, které připravil zájemcům pan Petr FRAJVALD.


Projekty podpořené z EU Fond soudržnosti - Operační program Životní prostředí Změněno: 03.12.2017 04:12 Vloženo: 03.12.2017


Beseda s důchodci Změněno: 02.12.2017 08:12 Vloženo: 02.12.2017

V neděli 19.11.2017 se sešlo na 80 hostů na každoroční Besedě s důchodci v Pohostinství U Trojanů. Předsedkyně SPOZu – Mgr. Věra Grimerová, přivítala přítomné a předala slovo paní starostce Mgr. Ivetě Glocové. Seznámila dříve narozené s rozpracovanými i dokončenými projekty v obci a nastínila plány, které by v budoucím období měly být uskutečněny. Velký důraz klade na zodpovědný přístup občanů k třídění odpadů. Jsou to právě starší dospělí, kteří třídění nepodceňují a pomáhají snižovat množství komunálního odpadu v popelnicích. Poděkovala seniorům za příkladný aktivní vztah k dění v obci i jménem přítomných zastupitelů. O veselé zpestření besedy se postaral soubor VJECHÉTEK svými vstupy v pestrých a vtipných kostýmech. Hudbou i zpěvem tentokrát přispěl k dobré náladě Ing. Burget. Nechyběl ani tentokrát chutný řízek s bramborovým salátem, připravený personálem restaurace.


Adventní trhy Změněno: 02.12.2017 08:12 Vloženo: 02.12.2017

Čas neúprosně připomněl, že se Vánoce blíží. Tradice setkání řemeslníků, prodejců i hostů na jaroměřické DVOUSTOVCE byla stanovena na 25.listopad. Za úžasné souhry pořádajícího týmu SPOZ s podporou obce, SDH i ČZS proběhla akce bez problémů. Počáteční zklamání z nepřítomnosti zabijačkových dobrot bylo zklidněno omluvou a oznámením o náhradním prodeji 1.12. V klidu a příjemné pohodě si hosté mohli vybrat z mnoha vkusných i hodnotných výrobků od téměř třiceti prodejců. Dobrou náladu podpořil i punč na zahřátí. Jsme rádi, že Jaroměřické trhy jsou jednou z oblíbených akcí regionu. Všem děkujeme za návštěvu a podporu.


Pasování na čtenáře Změněno: 02.12.2017 08:12 Vloženo: 02.12.2017

Slavnostní obřad probíhá tradičně až 17. listopadu- ve sváteční den- s žáky 2. třídy, kdy už opravdu mají všechna písmenka usazená na svém místě a právem mohou být pasováni na čtenáře. Ve 14.00 se shromáždili druháčci se svými rodiči a třídní učitelkou Mgr. M. Pudíkovou v zámecké obřadní síni, kde na ně čekala paní starostka Mgr.I. Glocová, pohádková víla p. Najerová se svými mladičkými Rusalkami (Kateřina a Zuzana Hlaváčová). Knihovnice Jaroměřic H. Vykydalová a Biskupic H. Neuerová nastínily průběh zábavného odpoledne a společně s vílami představily čtenáře – malé skřítky podle Lexikonu VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ. Skřítkové byli po přečtení krátké ukázky pohádkovou vílou slavnostně pasováni. Všichni se poté odebrali do knihovny a výstavní síně, kde na ně čekalo pohoštění a další zábava.


Nepál očima Magdy Vičíkové Změněno: 02.12.2017 08:12 Vloženo: 02.12.2017

Přednášku o této vysokohorské asijské zemi jsme slyšeli ve výstavní síni již od několika cestovatelů. V pátek 10.11.2017 před posluchače předstoupila ale mladá žena, Ing. Magda Vičíková, která si zvolila cíl 30tidenní dovolené právě výstup na nepálské velehory. Téměř bez zvláštní průpravy se s kamarádkou vydaly vstříc vysokým cílům. V období plánování netušily, s jakým sebezapřením, odvahou, i s bolestmi se dobrovolné cíle získávají. V průběhu dvou hodin jsme s Magdou prožívali její krizové období výstupu s 25ti kg batohem na zádech, ale i slastný pocit zdolání vrcholu pětitisícovky. Vše bylo zdokumentováno bezvadnou prezentací. Pro autentičnost vzpomínek na loňské zážitky, připravila dokonce pro své posluchače ochutnávku nepálského jídla a čaje.


Beseda s výtvarnicí a etnografkou Kamilou Skopovou Změněno: 16.11.2017 06:11 Vloženo: 16.11.2017

„…..zase někdy na shledanou – tak se v pamětní knize poslední větou loučila naše každoroční návštěvnice – paní Kamila Skopová. ...a po roce její osmá návštěva v jaroměřické knihovně přesvědčila, že řada jejích příznivců stále narůstá. Nevnucujícím způsobem podněcuje všemi svými dovednostmi národnostní identitu, smysl pro tradici a důležitost zachování kulturního odkazu našich předků. Její činorodost je obdivuhodná i s narůstajícím věkem. Při páteční besedě 3.11.2017 nám představila většinu svých autorských knih, které si sama ilustruje. Nově vydaná kniha „Čechy, domov můj“ (vydavatelství Grada) se zařadí zajisté mezi klenoty národopisné literatury.


Vítáme Vás

Vítejte na oficiálních webových stránkách obce Jaroměřice.

Kalendář


    Prosinec 2017