• Předvánoční koledování ZUŠ Jevíčko

  Místo konání: č.p. 200
  Začátek události: 16.01.2018 14:30
  Ukončení: 16.12.2017 14:50
 • Děkovný adventní koncert Nadačního fondu poutního místa Kalvárie

  Místo konání: dolní kostel
  Začátek události: 17.12.2017 17:30
  Ukončení: 17.12.2017 19:00
  orchestr Holóbek z Protivanova
 • Výstava Betlémů

  Místo konání: Výstavní síň CŽP
  Začátek události: 08.12.2017 18:00
  Ukončení: 03.01.2018 18:00
  Zpřístupněno do 20.12. a 3.-6.1. v půjčovní dny knihovny PO, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18, dále v neděli 17.12. po ukončení adventního koncertu a 26.12. od 14.00 do 16.00 h, jinak na tel. 778 086 380
 • Jóga a tchai-chi s Marií Pazdírkovou

  Místo konání: Výstavní síň CŽP
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  každé út, se, čt vždy od 16.30 hodin
 • Pilates s Mgr. Janou Kamenou

  Místo konání: Výstavní síň CŽP
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  pondělky od 17.30 hodin
 • Masáže s fyzioterapeutkou Petrou Hanouskovou Dis.

  Místo konání: CŽP
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  pondělky od 16 hodin, objednání přímo u fyzioterapeutky nebo na tel. 724 288 524
 • Cvičení s Mgr. Lenkou Kořenářovou

  Místo konání: Výstavní síň CŽP
  Začátek události: 30.11.-0001 00:00
  Ukončení: 30.11.-0001 00:00
  středa od 18 hodin SM systém středa od 19 hodin BODYFORM

Články

Kompostéry pro občany Změněno: 12.12.2017 08:12 Vloženo: 12.12.2017

Obec Jaroměřice uspěla v žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - Fond soudržnosti a pořídila v rámci předcházení odpadů kompostéry pro občany. V sobotu 16. 12. si mohou občané, kteří se přihlásili do projektu vyzvednou nové kompostéry ve stodole č. p. 200 a to od 9 do 12 hodin. V rámci projektu byl také pořízen štěpkovač a kontejner na textil, který je umístěn v Novém Dvoře.


Čertovské půjčování s Mikulášskou nadílkou Změněno: 11.12.2017 03:12 Vloženo: 07.12.2017

proběhlo v jaroměřické knihovně už odpoledne 4. prosince 2017. Knihovnou probíhali čerti a andělé, celé skupině dominoval sám Mikuláš, který čerty krotil a anděle nabádal k obdarování hodných dětí. Malou pozornost přijalo na 40dětí, zbytek zůstal pro čertovskou družinu. Děti s doprovodem mohly využít neobvyklého odpoledne k půjčení knih i k deskohraní, které připravil zájemcům pan Petr FRAJVALD.


Projekty podpořené z EU Fond soudržnosti - Operační program Životní prostředí Změněno: 03.12.2017 04:12 Vloženo: 03.12.2017


Beseda s důchodci Změněno: 02.12.2017 08:12 Vloženo: 02.12.2017

V neděli 19.11.2017 se sešlo na 80 hostů na každoroční Besedě s důchodci v Pohostinství U Trojanů. Předsedkyně SPOZu – Mgr. Věra Grimerová, přivítala přítomné a předala slovo paní starostce Mgr. Ivetě Glocové. Seznámila dříve narozené s rozpracovanými i dokončenými projekty v obci a nastínila plány, které by v budoucím období měly být uskutečněny. Velký důraz klade na zodpovědný přístup občanů k třídění odpadů. Jsou to právě starší dospělí, kteří třídění nepodceňují a pomáhají snižovat množství komunálního odpadu v popelnicích. Poděkovala seniorům za příkladný aktivní vztah k dění v obci i jménem přítomných zastupitelů. O veselé zpestření besedy se postaral soubor VJECHÉTEK svými vstupy v pestrých a vtipných kostýmech. Hudbou i zpěvem tentokrát přispěl k dobré náladě Ing. Burget. Nechyběl ani tentokrát chutný řízek s bramborovým salátem, připravený personálem restaurace.


Adventní trhy Změněno: 02.12.2017 08:12 Vloženo: 02.12.2017

Čas neúprosně připomněl, že se Vánoce blíží. Tradice setkání řemeslníků, prodejců i hostů na jaroměřické DVOUSTOVCE byla stanovena na 25.listopad. Za úžasné souhry pořádajícího týmu SPOZ s podporou obce, SDH i ČZS proběhla akce bez problémů. Počáteční zklamání z nepřítomnosti zabijačkových dobrot bylo zklidněno omluvou a oznámením o náhradním prodeji 1.12. V klidu a příjemné pohodě si hosté mohli vybrat z mnoha vkusných i hodnotných výrobků od téměř třiceti prodejců. Dobrou náladu podpořil i punč na zahřátí. Jsme rádi, že Jaroměřické trhy jsou jednou z oblíbených akcí regionu. Všem děkujeme za návštěvu a podporu.


Pasování na čtenáře Změněno: 02.12.2017 08:12 Vloženo: 02.12.2017

Slavnostní obřad probíhá tradičně až 17. listopadu- ve sváteční den- s žáky 2. třídy, kdy už opravdu mají všechna písmenka usazená na svém místě a právem mohou být pasováni na čtenáře. Ve 14.00 se shromáždili druháčci se svými rodiči a třídní učitelkou Mgr. M. Pudíkovou v zámecké obřadní síni, kde na ně čekala paní starostka Mgr.I. Glocová, pohádková víla p. Najerová se svými mladičkými Rusalkami (Kateřina a Zuzana Hlaváčová). Knihovnice Jaroměřic H. Vykydalová a Biskupic H. Neuerová nastínily průběh zábavného odpoledne a společně s vílami představily čtenáře – malé skřítky podle Lexikonu VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ. Skřítkové byli po přečtení krátké ukázky pohádkovou vílou slavnostně pasováni. Všichni se poté odebrali do knihovny a výstavní síně, kde na ně čekalo pohoštění a další zábava.


Nepál očima Magdy Vičíkové Změněno: 02.12.2017 08:12 Vloženo: 02.12.2017

Přednášku o této vysokohorské asijské zemi jsme slyšeli ve výstavní síni již od několika cestovatelů. V pátek 10.11.2017 před posluchače předstoupila ale mladá žena, Ing. Magda Vičíková, která si zvolila cíl 30tidenní dovolené právě výstup na nepálské velehory. Téměř bez zvláštní průpravy se s kamarádkou vydaly vstříc vysokým cílům. V období plánování netušily, s jakým sebezapřením, odvahou, i s bolestmi se dobrovolné cíle získávají. V průběhu dvou hodin jsme s Magdou prožívali její krizové období výstupu s 25ti kg batohem na zádech, ale i slastný pocit zdolání vrcholu pětitisícovky. Vše bylo zdokumentováno bezvadnou prezentací. Pro autentičnost vzpomínek na loňské zážitky, připravila dokonce pro své posluchače ochutnávku nepálského jídla a čaje.


Vítáme Vás

Vítejte na oficiálních webových stránkách obce Jaroměřice.

Kalendář


    Prosinec 2017